Naša stranka nastavlja sa organizacijom javnih tribina i razgovora sa građanima i građankama širom Bosne i Hercegovine. Sutra (19. mart, četvrtak) je na redu Srebrenik. U Srebreniku će na tribini govoriti Edin Forto, delegat u Domu naroda Parlamenta Fedearcije BiH, zatim Mirsad Čamdžić, vijećnik NS-a u Gračanici, Zvjezdan Karadžin, univerzitetski profesor i Mersiha Jogunčić, predsjednica Regionalnog odbora Naše stranke u Tuzlanskom kanotnu.

Tribina će se održati u 18 sati u “Plavoj sali” pri Centru za kulturu i informisanje Srebrenik. Na tribinu su pozvani svi građani i građanke općine Srebrenik.