Prije gotovo tri mjeseca, zbog komunalnih problema, zatvorena je jedna od glavnih saobraćajnica u centru Cazina, u ulici dr. Irfana Ljubijankića. Ista vodi pored svih važnijih institucija u gradu, a ujedno spaja centar grada s putevima koji vode prema susjednim općinama. Saobraćaj je preusmjeren u sporednu ulicu Invalida domovinskog rata koja se gotovo cijelom dužinom nalazi u brdu i koja je suviše uska za normalno odvijanje dvosmjernog saobraćaja na tom području. Ista je, već godinama, u veoma lošem stanju.

Zbog svega navedenog, saobraćaj je otežan i povećana je ugroženost svih učesnika u njemu, uključujući i pješake.

Situaciju dovoljno usložnjava i blizina praznika kad veliki broj ljudi iz dijaspore dolazi kući. Osim toga, očekujemo i snijeg.

Iz Gradskog odbora Naše stranke u Cazinu pozivaju gradonačelnika na što hitniju reakciju i na negativne posljedice loše saobraćajne infrastrukture koje će biti još veće s obzirom na činjenicu da se približavaju praznici i pogoršanje vremenskih prilika:

„Budući da je pomenuta saobraćajnica u nadležnosti Grada Cazina, pozivamo gradonačelnika kao i komunalna preduzeća da što prije osposobe za normalno odvijanje saobraćaja. Iz informacija koje smo dobili u razgovoru sa mještanima okolnih ulica, sve ovo vrijeme, nikakvi radovi se nisu poduzimali na pomenutoj lokaciji. Smatramo da je suviše vremena proteklo da bi se ovakav problem, pred sniježne padavine i očekivano povećanje saobraćaja, pred praznike, zanemario. Iskreno se nadamo da će ova cesta što prije biti u funkciji, za odvijanje saobraćaja. U protivnom, možemo očekivati velike probleme te nezadovoljstvo građana i posjetioca.“