Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Bosanski Petrovac donesena je odluka da se povećaju cijene komunalnih usluga. Voda će biti skuplja za 30, a odvoz i deponovanje smeća za 18 posto. Ovo poskupljenje pravda se povećanom potrošnjom električne energije zbog rada pumpi u sušnom periodu.

Vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Zdravko Radošević je jasno upozoravao da ovaj problem ne smije biti riješen na teret građana.

S obzirom na to da je prošle godine već došlo do poskupljenja odvoza i deponovanja smeća za 25 i poskupljenja održavanja vodomjera za 100 posto, novo poskupljenje žestok je udar na egzistenciju građana, jer je nesrazmjerno rastu njihovih primanja. Postavlja se i pitanje za čije interese rade pojedini vijećnici, da li za interese građana ili Komunalnog preduzeća kome se svake godine dodjeljuju značajna budžetska sredstva za izlazak iz dubioze, a isto ne čini ništa na svojoj unutrašnjoj reorganizaciji. Ova budžetska sredstva treba preusmjeriti za subvenciju troškova vodosnabdijevanja u sušnom periodu i na taj način riješiti problem koji je realno prisutan svake godine, a ne tražiti izlaz u povećanju cijena.

Smatramo da se Komunalno preduzeće treba i javno izjasniti o procentu gubitaka vode u mreži i razlozima zbog kojih ti gubici nastaju, što dovodi i do povećane potrošnje električne energije, jer građani ne treba da plaćaju gubitke nastale zbog poteškoća u radu preduzeća za koje nisu odgovorni. Građani moraju imati uvid i u nelegalne priključke, s obzirom na to da postoje sumnje da ih ima, a i čitava naselja godinama ne plaćaju potrošnju vode jer su priključeni na posebne vodovodne mreže, što je u koliziji sa zakonskim propisima i dovodi građane u neravnopravan međusobni položaj.

U cilju zaštite građana od neopravdanog ponovnog poskupljenja komunalnih usluga, Općinski odbor Naše stranke će preduzeti sljedeće mjere:

–  Pokrenuti inicijativu za preispitivanje i ukidanje odluke o posljednjim poskupljenjima

–  Predložiti i insistirati na tome da se u okviru rebalansa budžeta sredstva dodijeljena u sklopu subvencije Komunalnom preduzeću namjenski i konkretno usmjere na subvencioniranje plaćanja električne energije, a ne da se dodjeljuju istom nenamjenski.

–  Insistirati da Komunalno preduzeće podnese izvještaj Općinskom vijeću sa konkretnim odgovorima  na sva pitanja iz ove obavijesti, troškovima dodatne potrošnjie električne energije i iznosu novca na godišnjem nivou koji bi se prikupio povećanjem cijena, kao i drugim odgovorima koji su u izvještajima o radu Komunalnog preduzeća bili neprecizno dati ili izbjegnuti.

U slučaju nepreduzimanja predloženih mjera, Općinski odbor Naše stranke će preduzeti sve zakonom dozvoljene mjere da animira građane da se zajedno suprotstavimo ovoj odluci do njenog ukidanja.