Općinski odbor Naša stranka Bosanska Krupa oštro osuđuje postupke, pojave i prakse, kojim pojedini politički subjekti u periodu u kojem se čeka konstituisanje novog saziva Općinskog vijeća Bosanske Krupe pokušavaju već viđene radnje koje se realizuju u izbornom vakuumu, a gdje djeluju na sve načine da očuvaju stečene pozicije te rade na zadovljavanju ličnih i rodbinsko-stranačkih interesa, a na račun građana.

S tim u vezi, iz Naše stranke poručuju da smatraju nedopustivim posljednji neosnovan i grubi nasrtaj na ličnost i imovinu građanina općina Bosanska Krupa Kadić Angijada u ulici 503.S.B područje Luke kojim se ozbiljno dovode u pitanje princip vladavine prava odnosno princip pravne sigurnosti građana na šta će Naša stranka Bosanska Krupa ukazivati i čemu će se bezkompromisno suprotstaviti.

Upozoravamo i na nedopustiva, prije svega neracionalna i nepotrebna zapošljavanja koja se ovih dana dešavaju, a i za koja postoje osnovane indicije i saznanja da bi se  upravo u ovom vremenu mogla desiti u preduzećima i ustanovama u kojima je općina osnivač čime bi se nanijela velika i nenadoknadiva šteta istima. Ovo pogotovo treba imati u vidu činjenicu da već mnoga od njih i onako imaju višak radnika, zbog čeka se kako iz budžeta tako i prihoda tih ustanova i preduzeća nepotrebno odljeva novac građana općine Bosanska Krupa.

Općinski odbor Naše stranke traži da nadležni preduzmu radnje, te da se zaustave zloupotrebu službenog položaja i činjenje štete koju pojedinci čine prema budžetu i javnim sredstvima. Naša stranka će, po konstituiranju Općinskog vijeća, tražiti odgovornost i utvrđivanje činjenica u vezi sa posljednjim zapošljavanjima, gdje umjesto da ulažemo sredstva u poduzetništvo, gomilamo administraciju što je neodrživo.