Naša stranka Bihać želi upozoriti građane na narastajuću ksenofobiju i rasizam u Bihaću i Krajini. Na društvenim mrežama i medijima može se primijetiti govor mržnje, degradacija i dehumanizacija migranata. Naša stranka okupljena je oko ideje socijalnog liberalizma koji svaku manjinu u društvu promatra kao socijalnu grupu čija prava moraju biti zaštićena, stoga upozoravamo da ignoriranje i nereagovanje na ove pojave naše društvo dugoročno može odvesti u propast nesagledivih razmjera i naša je obaveza da se takav razvoj situacije prevenira i spriječi, a da ove prijeteće i nimalo dobronamjerne pojave, budemo duboko svjesni i oprezni kad je u pitanju opasnost koju ona nosi.

Kao država koja teži EU, želimo odnosom prema migrantima pokazati da Evropska konvencija o ljudskim pravima za nas nije samo akt koji formalno treba prihvatiti na putu priključenja, već da je duboko usađen i u svakodnevne, međuljudske odnose ljudi ovih krajeva prema drugim ljudima ma odakle dolazili.

Bosna i Hercegovina svojim Ustavom i ustavno-pravnim poretkom svim ljudima koji se nalaze na njenom teritoriju garantuje zaštitu ljudskih prava, slobodu i jednakopravnost. Naša je obaveza da štitimo ustavno-pravni poredak i zakone ove zemlje koji strogo zabranjuju diskriminaciju i rasizam prema bilo kome.

Mi niti pomažemo sebi niti pomažemo njima šireći paniku oko situacije u kojoj smo se našli.
Politički spinovi i igre prebacivanja odgovornosti sa jednog nivoa vlasti na drugi, dosad su mnogo puta viđeni manevar u dejtonskoj državi kojim se izbjegava odgovornost, rješenje problema se odlaže i on postaje samo veći. Takva politika i takvi načini upravljanja, ovu zemlju i njeno građanstvo, svih ovih godina drže u stanju stagnacije i sprečavaju kvalitetan progres našeg društva. Takvi načini krajnje su omrzli u očima naših ljudi. Naša stranka ima druge načine.

Za početak nam treba hladna glava i zdrav razum. Mi u Krajini danas kao nikad moramo biti jedinstveni u stavu da možemo riješiti ovaj problem. Zato, svim političkim subjektima, kolegama političarima na području USK i države, sa svrhom promicanja naše demokratije i političkog pluralizma, Naša stranka (Bihać, Gradski odbor) u duhu dobre vjere želi poslati poruku o važnosti zajedništva i zajedničkog, usklađenog i sračunatog političkog djelovanja kako bi se svakom migrantu zaštitila njegova ljudska prava, a svakom našem građaninu stvorio osjećaj sigurnosti i povjerenja u institucije ove zemlje.

Naša je dužnost da ovim ljudima pomognemo i da zaustavimo rastući rasizam i govor mržnje protiv migranata koji se danas nalaze u istim cipelama u kojima su se brojni od nas našli 1992. Osim toga, ogroman broj naših sugrađana su ekonomske izbjeglice u zemljama Evropske unije i oni očekuju normalan, ljudski tretman. Ako mi zahtijevamo i očekujemo da se nas tretira kao ljude, onda i mi trebamo migrante tretirati kao ljude.

Hitno, vlasti USK moraju zauzeti jedinstven stav, tako jedinstveni nastupiti prema višim nivoima da donesu rješenje o tome gdje i kad će se smjestiti migranti. Globalna migrantska kriza pokazuje da je ona kod nas tek počela. Zato, državne vlasti HITNO moraju dogovoriti sa Evropskom unijom i svjetskim organizacijama strategiju zbrinjavanja migranata, broj koji BiH može apsorbirati, a za taj eventualni broj prihvaćenih migranata međunarodna zajednica putem svojih organizacija MORA izdvojiti sredstva. Fondovi za ovakve situacije postoje, samo politički subjekti moraju pregovarati i učiniti sve kako bi se ova sredstva dobila.