Vijećnici Naše stranke na Ilidži na prvoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća glasali su protiv Nacrta budžeta za 2017. godinu. Nacrtom, koji je danas dobio podršku većine predvođene SDA-om, predviđeno je povećanja plata općinskoj administraciji i planirano da 39 % budžeta odlazi na plate i doprinose.

“Uvjereni smo da ovakav budžet ne bi bio razvojni. Za plaće i naknade uposlenih planirano je 8.679.000 KM, a izdvajanja za volontere iznose dodatnih  700.000 KM. Na te troškove bi, dakle, otišlo ukupno 39% što je mnogo više nego u susjednim općinama.  Osim toga, usvajanjem ovakvog Nacrta budžeta bi se prekršio federalni Pravilnik o koeficijentu plaća, koji je Vlada FBiH u oktobru ove godine potpisala sa Samostalnim sindikatom državnih službenika”, stav je Kluba vijećnika Naše stranke.

“Predstavnici Sindikata su svojim potpisom na ovaj sporazum potvrdili da visina osnovice za obračun plaće ne narušava prava uposlenika, kao i da ne postoji osnov za podizanje tužbi od strane zaposlenih u organima vlasti  Federacije BiH”, pojasnili su.

“Mi predlažemo da se troškovi za plate i doprinose sa sadašnjih 39 % svedu na najviše 27 % ukupnog budžeta, a da se broj volontera smanji sa sadašnjih 120 na 25, što je 10 posto od broja zaposlenih. Razliku sredstava bi trebalo preusmjeriti na kapitalne investicije i u grantove mjesnih zajednica, što bi omogućilo građanima veći povrat novca u budžete i pomoglo u rješavanju njihovih životnih problema”, naglašavaju u Našoj stranci.

“Budući da nisu uvaženi ovi prijedlozi, Naša stranka smatra da ovakav Nacrt budžeta, koji krši više propise, nije trebalo puštati u javnu raspravu, te smo protiv. Smatramo da ga je trebalo izmijeniti prije puštanja u javnu raspravu po mjesnim zajednicama, za koju ionako nije ostavljeno mnogo vremena”, zaključuju u Našoj stranci Ilidža.