Nakon susreta sa građanima i građankama Bosanske Krupe, federalni zastupnik Dennis Gratz je zatražuio informaciju o odobrenim i isplaćenim sredstvima za poticaje poljoprivredi u 2014. i 2015. godini, imajući u vidu zaostatke u isplati prema pojedinim poljoprivrednicima ovog kraja.

“Programom poticaja za poljoprivredu za 2014. godinu za Općinu Bosanska Krupa je odobreno 1.506.270,40 KM, dok su nerealizovana sredstava u iznosu od 335.684,40 KM. Za 2015. je planirano i odobreno 1.814.318,30 KM, a nerealizovanih zahtjeva nema”, kazao je Dennis Gratz.

“Prema odgovoru Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva naznačeno je da klijenti koji imaju nerealizovane zahtjeve iz 2014. godine, te su isti blagovremeni, potpuni i osnovani, isti će biti realizovani u skladu sa raspoloživim sredstvima iz 2015. i 2016. godine. Ovi nedostaci sredstava uzrokovani neadekvatnim planiranjem isplate”, zaključio je Gratz.

Dennis Gratz je pozvao poljoprivrednike da podnesu ponovno zahtjeve prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, da obrazlože svoja potraživanja i time ostvare svoja prava na poljoprivredne poticaje.