U martu 2017. vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Zenice godine uputila je inicijativu Službi za društvene djelatnosti grada Zenice da se kino Crkvice proglasi objektom od značaja za mlade, tj. da tu bude Dom mladih.

Naša stranka je također uputila amandmane na budžet grada Zenice za 2017. godinu, amandmani se tiču osiguranja sredstva za prenamjenu Kina Crkvice u Dom mladih.

Na navedenu inicijativu još uvijek nema odgovora.

„Apelejemo na Gradsko vijeće i gradonačelnika da shvate ozbiljnost ovog problema i što prije pomognu pri rješavanju istog za dobrobit svih građana grada Zenice. Briga za djecu i mlade u području razvoja i zadovoljavanja njihovih potreba u Zenici je na zanemarljivom nivou. Školski programi su preopterećeni, a roditelji zbog poslovnih obaveza i slabog materijalnog stanja ne stižu se tim dovoljno baviti. Neophodno je da Grad uzme na sebe dio tereta. Prije svega mislimo na rad na razvoju zdravih stilova života kao prevencije devijantnih ponašanja djece i mladih u fazi kad su najosjetljivija. Isto tako cilj nam je da djeca osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta kroz različite aktivnosti razvijaju svoje potencijale, istražuju svoje interese, razvijaju kreativnost i stvaralačku inteligenciju te usvajaju nova znanja na zanimljiv način.“

Od gradske službe je također traženo da omogućni osnivanje Centra za zdravo starenje pri Gradu Zenica.