Nakon što su vijećnici Naše stranke podnijeli inicijativu, počela je sanacija dijelova ulica Prusačka i Odobašina. Inicijativa je podnesena na osnovu zahtjeva građana koji su tražili da se u Budžetu planira rekonstrukcija i sanacija pojedinih ulica na području Općine Centar.

“Stanje ovih strmih ulica i stepeništa, koje su bile popločane nekom vrstom kaldrme, bilo je veoma loše i ugrožavalo bezbjednost prolaznika, naročito starijih ljudi koji zbog neravnina, oblog kamenja i skliskosti skoro da i nisu mogli prolaziti dijelovima ovih ulica. Zimi je ovaj problem još izraženiji zbog poledice, i nadam se da će rekonstrukcija biti završena prije prvog snijega. Ovo je još jedan dokaz kako u komunikaciji sa građanima možemo krenuti u rješavanje svakodnevnih problema na koje nailazi obični ljudi”, rekao je Slobodan Mehmedbašić, član Naše stranke na čiji je prijedlog upućena inicijativa.

Radovi se izvode u Odobašinoj ulici od broja 101 do spajanja sa Ulicom Prusačka, kao i u dijelu Ulice Prusačka sa stepeništem koje se spaja sa Ulicom Mice Todorović.