Na inicijativu vijećnika Naše stranke u Novom Sarajevu Vedrana Jovančića uklonjen je devastirani info-štand Turističke zajednice Kantona Sarajevo koji se nalazio u parku iza Veterinarskog fakulteta.

“Krajem januara podnio sam inicijativu da se u skladu sa propisima ukloni ovaj info-štand jer se nalazio na zelenoj površini, a bio je uništen i nije više služio svojoj svrsi. Drago mi je da su nadležne općinske službe prepoznale važnost tog uklanjanja i brzo reagovale”, reklao je Jovančić.

Vijećnik Naše stranke ističe da je reagovao po zahtjevu građana.

“Važno je da u narednom periodu povedemo računa o zelenim površinama i parkovima kojih definitivno manjka na području naše općine. Također, pozivamo građane da nam se jave sa zahtjevima kako bismo zajednički unaprijedili uslove za život na području naše općine”, zaključio je Jovančić.