Na inicijativu vijećnika Naše stranke Vedrana Jovančića saniran je zaštitni lim na mostu na rijeci Miljackoj kod hotela Bristol.

“U februaru sam podnio inicijativu da se sanira ovaj lim, da bi se zaustavilo dalje propadanje zaštite instalacija i povećala sigurnost prolaznika. Predložio sam da se sredstva za ovu sanaciju izdvoje iz budžetske stavke predviđene za održavanje mostova. Drago mi je da su općinske službe brzo izašle na teren i riješile ovaj problem, kako bi se spriječila veća šteta na instalacijama”, rekao je Jovančić.

Vijećnik Naše stranke ističe da je reagovao na zahtjev građana.

“Građani su mi skrenuli pažnju na ovaj problem, i svakako da sam otvoren i dalje za prijedloge kojim ćemo unaprijediti sredinu i uslove života na području naše općine”, dodao je Jovančić.