Inicijativu vijećnika Naše stranke Samira Fazlića u Općinskom vijeću Centar da se odmah s početka 2017. godine krene u sveobuhvatnu izmjenu Statuta Općine Centar i Poslovnika Općinskog vijeća Centar, jednoglasno je prihvaćena na zadnjoj sjednici u 2016. godini.

“Ti dokumenti su doneseni 2000. godine, što znači da 16 godina nije postojala politička volja da se krene u njihove izmjene. Mislim da je došlo vrijeme da  svi zajedno  napokon uradimo ono što je najvažnije za funkcionisanje Općine, Općinskog vijeća i svih pratećih službi. Svjedoci smo da se u zadnje vrijeme i Statut i Poslovnik kršio više puta, a da neke odluke nemaju zakonsko uporište”, ističe Fazlić.

Aktivnosti u vezi sa izmjenama biće poduzete već na sljedećoj sjednici.

“Na prvoj radnoj sjednici u 2017. godini predložit ćemo radnu grupu koja će u kratkom vremenskom roku uvrstiti i prilagoditi sve prijedloge, primjedbe i sugestije koje su potrebne i koje imaju za cilj unapređenje ovih dokumenata, kao i izmijeniti sve ono što je u proteklom periodu bilo nezakonski, nedorečeno i nestatutarno. Kada se to završi, vjerujem da ćemo imati dokument koji će jasno odrediti i zakonske pravce djelovanja Općine i Općinskog vijeća, te tako doprinijeti bržem i efikasnijem, a nadasve zakonskom radu organa lokalne zajednice”, zaključio je Fazlić.