Inicijativa Jasmine Mršo iz Naše stranke Stari Grad za kreiranje „Budžeta za građane“ usvojena je u Općinskom vijeću, a danas je inicijativa doživjela svoju realizaciju.

„Odlukom načelnika Općine Stari Grad formiran je tim, koji treba da pripremi ilustrativan i svim našim građanima razumljiv prikaz strukture općinskog budžeta, što je konačno i učinjeno. Dosad su u suštini samo ekonomski stručnjaci, vijećnici ili općinski službenici, koji imaju dugogodišnje iskustvo u analiziranju budžeta, mogli da u cjelini razumiju na koji način se prikupljaju i troše novci iz zajedničke kase u Starom Gradu. Odsada ćemo to moći svi, i nadam se da će to potaknuti što veći broj građana da ocjenjuju i utječu na kreiranje budžetskih politika Općine“, kazala je Jasmina Mršo.

Mršo je dodala da je slijedom ove inicijative, koja se najprije pojavila u Starom Gradu, Naša stranka pokrenula istu inicijativu „Budžet za građane“ i u općinama Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža, s ciljem da se poveća transparentnost i učešće građana Sarajeva u kreiranju politika u lokalnoj zajednici.