Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo podržalo je inicijativu Naše stranke za ostvarivanje prava na pomoć za osobe oboljele od celijakije. Inicijativu je pripremila članica Općinskog odbora u Novom Gradu Alisa Davidović, a u decembru 2016. godine inicijativu je uputila zastupnica Naše stranke u Skupštini KS Sabina Ćudić.

“Celijakija je jedna od najčešćih bolesti probavnog sistema koju karakteriše trajna nepodnošljivost organizma na gluten, bjelančevine koja se nalazi u većini žitarica koje konzumiramo. Osobe oboljele od celijakije svakodnevno se sreću sa velikim problemima iz razloga što su bezglutenski prehrambeni artikli znatno skuplji od glutenskih. Našom inicijativom smo predložili da se za ovu kategoriju stanovništva odvoji mjesečni iznos iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kako bi oboljeli od celijakije dobili sredstva za nabavku bezglutenskog brašna”, istakla je Davidović.

Članica Naše stranke Novi Grad ističe da će biti pokrenut poseban program za redovno snabdjevanje bezglutenskim brašnom.

“U odgovoru koji smo dobili navodi se da Ministarstvo podržava pokrenutu inicijativu te će u suradnji sa Komisijom za lijekove i sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo pokrenuti aktivnosti na izradi posebnog programa kojim će se osigurati redovno snabdjevanje oboljelih od celijakije bezglutenskim brašnom, kao osnovnom terapijom za liječenje ovog oboljenja, na teret sredstava obaveznog osiguranja”, zaključila je Davidović.