SLUŠAJ ME

Poštujući sve odredbe Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine naša poslanica u Predstavničkom domu Mirjana Marinković Lepić je još 23. jula uputila poslaničko pitanje zamjeniku ministra komunikacija i prometa Saši Delipagiću koje je glasilo „Zbog čega nikada nije izmijenjen Katalog pitanja za polaganje vozačkog ispita koji je objavljen 09.07. 2012. godine na web stranici Ministarstva prometa i komunikacija, a od tada su usvojene četiri izmjene Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja u BiH?“

„Nakon isteka zakonskog roka od trideset dana nisam dobila odgovor na poslaničko pitanje, te sam uputila Urgenciju za dostavu odgovora dana 11. septembra, na koju još uvijek  nisam dobila nikakav odgovor. S punim pravom se pitam kakvu poruku Vijeće ministara šalje svima nama, a prvenstveno građanima i građankama naše zemlje. Ovakvim ponašanjem jasno nam poručuju da je sasvim legitimno kršiti zakone Bosne i Hercegovine, a u ovom slučaju Zakon o parlamentarnom nadzoru.“ kazala je poslanica Marinković-Lepić.

Poslanica Marinković-Lepić naglašava da je ovo poslaničko pitanje bio rezultat direktne komunikacije sa građanima.

„Svoju ulogu poslanice shvatam tako da svi mi koji smo izabrani da budemo predstavnici građana i građanki trebamo biti most koji će dovesti do krajnjeg rezultata. Ovim putem pozivam još jednom nadležne iz Vijeća ministara da dostavljaju odgovore nama koji radimo u Predstavničkom domu i poštujemo Zakone ove zemlje. Svjedoci smo da Vijeće ministara ne ispunjava svoje obaveze prema poslanicima državnog Parlamenta  o čemu je javnost upoznata putem medija.“ istaknula je Marinković-Lepić.