Zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mirjana Marinković Lepić uputila je u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Prijedlog je zasnovan na principima pravičnosti, transparentnosti, fiskalne održivosti, društvene odgovornosti i solidarnosti, a njegovim usvajanjem bi se ostvarile značajne uštede u državnom budžetu.

Po visini paušala odmah iza Slovenije

Po visini zastupničkih paušala, naša zemlja je na drugom mjestu u regionu, iza Slovenije koja ima mnogo viši standard građana i sa kojom se Bosna i Hercegovina u tom pogledu ne može upoređivati. Ogromna sredstva se netransparentno troše na ime paušala, što nije u skladu sa principima solidarnosti, ekonomskom i socijalnom realnosti, te odgovornim trošenjem budžetskih sredstava. Visoka primanja poslanika i delegata su neprestano u žiži interesovanja javnosti i izazivaju opravdano nezadovoljstvo građana i nepovjerenje u zakonodavnu vlast.

Naknade mimo zakona

Posebno je sporno to što je – prema postojećem zakonu – regulisanje naknada u vezi s obavljanjem poslaničkog i delegatskog mandata u Parlamentarnoj skupštini BiH koje nisu obuhvaćene zakonom prepušteno Zajedničkoj komisiji za administrativne poslove PS BiH. To znači da osim naknada koje su regulisane u osamnaest članova Zakona komisija može utvrđivati i naknade koje nisu zakonski predviđene. Na ovaj način se radnom tijelu parlamenta daju ovlaštenja zakonodavca i ostavlja sloboda utvrđivanja naknada, koje za posljedicu imaju povećana budžetska izdvajanja.

Iz navedenih razloga zastupnica Naše stranke upućuje prijedlog koji uvažava preporuke stranih i domaćih institucija, a posebno Ureda za reviziju institucija BiH, koji smatra da je kod regulisanja plaća i drugih materijalnih prava poslanika i delegata neophodno sva prava i obaveze regulisati kroz zakonska rješenja kojim bi se obuhvatile i uvažile sve specifičnosti Parlamentarne skupštine, a ne internim aktima kao do sada.

Dva miliona za mandatni period

U prijedlogu stoji kako se njime uvažava ekonomska i socijalna realnost u BiH i primjenjuje se odgovoran pristup prema budžetskim sredstvima i očekivanjima građana. Inače, na zakonski neosnovane paušale zastupnicima i delegatima Parlament BiH predviđa mjesečna izdvajanja u visini od 40.617,78 KM, što za mandatni period od četiri godine iznosi skoro dva miliona maraka, odnosno 1.952.245,44 KM.