Zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mirjana Marinković Lepić obratila se zastupničkim pitanjem zamjeniku ministra komunikacija i prometa. Njeno pitanje se tiče polaganja vozačkih ispita i kataloga za pripremu kandidata.

Naime, Katalog pitanja za polaganje vozačkog ispita je na internetskoj stranici Ministarstva prometa i komunikacija objavljen 09.07.2012. godine i od tada nije ažuriran iako su u međuvremenu usvojene četiri izmjene Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja u BiH. Zbog ovog su osobe koje su zadužene za osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila dovedene u situaciju da radeći svoj posao prema pravilima pripremaju kandidate na pogrešan način.

Ukoliko se tokom obuke instruktori pridržavaju aktuelne verzije Zakona o bezbjednosti saobraćaja, njihovi kandidati neće položiti teoretski dio ispita budući da su pojedine odredbe ZOBS izmijenjene a ispitna pitanja u Katalogu nisu ažurirana. Takva situacija je nedopustiva, naročito ako imamo u vidu da je riječ o početnicima u saobraćaju od kojih se očekuje maksimalna savjesnost u pridržavanju zakona.

Zastupnica Marinković Lepić iz ovih razloga traži od Ministarstva da primjenjuje član 182. ZOBS i dosljedno ažurira Katalog pitanja, te osigura ispravnost obuke kandidata za vozače motornih vozila.