Prema posljednjem popisu stanovništva, u Bosni i Hercegovini je živjelo 3.531.159 osoba, od čega 1.798.889 žena i 1.732.270 muškaraca.

Bez obzira na statističke podatke, kvote na izbornim listama, rezervisane za manjinski spol, uporno se dodjeljuju ženama. Još jedna nepravda i, opet, prema ženama. Dakle, em nismo manjinski spol, em nam se „velikodušno“ dodjeljuje procenat od 40% zastupljenosti, kojim, valjda, treba da budemo zadovoljne.

Nismo i ne možemo biti zadovoljne, jer, da smo zaista ravnopravne, kvote ne bi bile ni potrebne, odnosno garantovala bi se zastupljenost od najmanje 50% žena na izbornim listama. Nismo zadovoljne jer, nakon ispunjavanja obaveza u skladu sa Izbornim zakonom, stupa na scenu drugi -„gvozdeni zakon u politici“: tamo gdje raste moć broj žena opada. Polna struktura organa zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini je odraz ovog gvozdenog zakona.

Od 42 poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 10 je žena, ili 23%. Samo je jedna žena članica Kolegija Predstavničkog doma.

U Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, od 15 delegata, dvije su žene, ili 13%, a u Kolegiju Doma nije niti jedna žena.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH u svom sastavu ima 27 žena, od 98 poslanika, ili 27%. Od jedanaest članova Kolegija Doma, opet samo jedna žena.

U Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, od 58 izaslanika, 8 je žena, ili 13%.

U Skupštini Tuzlanskog kantona je 8 žena, ili 22% , od ukupno 35 poslanika. Jedna žena je članica Kolegija, od ukupno 10 članova.

Najviša funkcija u zakonodavnoj vlasti u Bosni i Hercegovini, koju obavlja žena, je predsjedavajuća Doma Naroda Federacije BiH.

Nije bolja situacija ni u izvršnoj vlasti. U Vijeću ministara BiH, od 10 članova dvije su žene, ili 20%, u Vladi Federacije BiH od 17 članova ministrice su četiri žene, ili 23,5%, a u Vladi Tuzlanskog kantona, od 13 članova, 3 su žene, ili 23%.

Podaci govore da su žene u Bosni i Hercegovini još uvijek jako daleko od stvarne ravnopravnosti. No, puko ispunjavanje formalnosti nije rješenje. Na vlasti ne treba da budu žene protiv kojih će se podizati optužnice zbog kriminalnih radnji, žene koje, radi stranačkih interesa, blokiraju rad parlamenta, žene koje su samo sjenka stranačkog vođe. Pozicije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti treba da zauzimaju obrazovane, stručne, kompetentne žene, koje iza sebe imaju karijeru i vidljive rezultate, žene koje će se svoje političko djelovanje oblikovati u skladu sa potrebama građana i raditi za njihovu dobrobit. Svako drugačije rješenje ide na štetu svima nama, a posebno ženama.