Općina Tešanj ima slogan koji kaže „Tešanj, sredina ekološke svijesti, čistoće i reda“. U kojoj je mjeri to tako, provjerio je vijećnik Naše stranke u Općini Tešanj Mirano Jupić. Na 16-oj sjednici Općinskog vijeća zatražio je da mu se dostavi informacija o stanju kvaliteta zraka na području općine  i to za period od 01. 09. 2017 do 20. 02. 2018 godine s posebnim akcentom na područja mjesnih zajednica Jelah, Tešanj i Tešanjka.

Informacija koju je dobio je sljedeće sadržine: „Na općini Tešanj se vrši povremeno monitoring kvaliteta zraka. Ze-Do kanton pri institutu ‘Kemal Kapetanović’ raspolaže sa jednom mobilnom stanicom za mjerenje kvaliteta zraka. Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Ze-Do kantona u periodu od 01.09.2017. godine do 20.02.2018. godine nije na općini Tešanj vršilo mjerenja zagađenosti zraka putem mobilne stanice za mjerenje indikatora zagađenosti zraka. U periodu od 01.09.2017. godine do 20.02.2018. godine inspekcija nije imala prijava iz Tešnja, Jelaha i Tešanjke o zagađenosti zraka.“

Mirano Jupić naglašava važnost kontinuiranog monitoringa zraka: „Kontinuiranim monitoringom te izvještavanjem javnosti o stanju kvalitete zraka, posebno u navedenom periodu, možemo adekvatno uticati na pravilno informisanje kako o stanju kvalitete zraka, tako i o eventalnoj prevenciji i zaštiti zdravlja naših sugrađana, a koje je u korelaciji sa stanjem kvalitete zraka.“

Ovakvim odnosom prema kvaliteti zraka Općina Tešanj sama demantuje vlastiti slogan.