Krivični zakon Federacije BiH nije učinkovit kad je u pitanju suzbijanje nasilja u porodici niti pruža moralnu satisfakciju žrtvama, smatra Miomirka Melank, zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. S tim u vezi u parlamentarnu proceduru uputila izmjene člana 222 tog zakona koji se odnose na nasilje u porodici. Izmjene se tiču pooštravanja kazni: „Za ubistvo člana porodice kojeg je ubica prethodno zlostavljao, Zakon kao najmanju kaznu predviđa deset godina zatvora. Ukoliko izmjena koju sam predložila bude usvojena, ta najmanja kazna bit će 15 godina. Ugrožavanje mira, tjelesne cjelovitosti ili psihičkog zdravlja člana svoje porodice, kažnjava se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. Tražim da ta kazna bude od jedne do tri godine zatvora. I za ostale činove nasilja u porodici tražim pooštravanje kazni. Kazne treba povećati jer nisu srazmjerne počinjenim zločinima.

Ako zločinac liši osobu života ili počini ozbiljno ugrožavanje tjelesnog integriteta, ne može mu se za to djelo izricati neka simbolična kazna. Jeste da je simetrija u zločinu i kazni, pogotovo za žrtve, nemoguća, ali  i ozbiljnost kazne govori o ozbiljnosti zakonodavca da ponudi bar u moralnom smislu neku vrstu obeštećenja žrtvama“, rekla je zastupnica Melank.