U 2018. godini od malignih oboljenja ukupno je liječeno 11.682 pacijenata u FBiH. Broj onkoloških pacijenata u našoj zemlji bilježi konstantan rast, a samo u FBiH se u proteklih deset godina povećao za 77,9 posto.

Pored citostatika koji su neophodni tokom liječenja, a koje pacijenti uglavnom sami nabavljaju, radi nedostatka istih u bolnicama, onkološkim pacijentima i njihovim porodicama je potrebna i psiho-onkološka pomoć.

“Maligna bolest nikada se ne dogodi jednoj osobi, ona se dogodi čitavoj porodici. Mi smo svi karike jednog lanca. Ako pukne jedna karika, puca i cijeli lanac, koji ne može napraviti ono zbog čega je tu”, kazala je Mia Domazet, potpredsjednica GO Naše stranke Mostar.

Psiho-onkologijom se bave klinički i zdravstveni psiholozi. Po potrebi uključuju se stručnjaci drugih profila: psihijatri, fizioterapeuti, rehabilitatori, logopedi, nutricionisti, radni terapeuti i sl.

„Psihološku podršku bolesnik treba da prima kroz tri faze: tokom postavljanja dijagnoze, tokom liječenja i nakon terapije. Potrebna mu je za suočavanje ne samo s bolešću, nego sa stresom i anksioznosti. Zbog toga zahtijevamo formiranje psiho-onkološkog centra u Hercegovačko-neretvanskom Kantonu kako bi najranjiviji pacijenti i njihove porodice dobile potrebnu psihološku i svaku drugu pomoć u najtežim danima“, istakla je Domazet.

Inicijativu za formiranje psiho-onkološkog centra iz Naše stranke Mostar uputit će Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK.