Mersiha Jogunčić, vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Gračanica, danas je uputila inicijativu da se oformi i pokrene besplatno savjetovalište za psihosocijalnu pomoć oboljelima od karcinoma.
„Kao članica Komisije za Etički kodeks i ravnopravnost spolova često sam u kontaktu sa različitim udruženjima žena koje ukazuju na sve veći broj oboljelih članica kojima je dijagnosticiran karcinom. Taj broj je, nažalost, u stalnom porastu. Samo suočavanje sa dijagnozom momentalno mijenja način i kvalitet zivota kako oboljelih, tako i njihovih porodica. Vrlo često doživljavaju emotivne lomove i krize i nisu u stanju da se same izbore sa tim problemima. Porodice i okruženje takođe nisu u stanju da im pomognu na adekvatan način. Sve to otežava i sam proces liječenja.
Jedno ovakvo savjetovalište pomoglo bi da se lakše nose sa bolešćuu, te da pronađu snagu i način da ostanu ukljucene/ni u svakodnevni život, shodno zdravstvenom stanju“, rekla je Jogunčić.
Savjetovalište bi, ako inicijativa bude usvojena, oboljelima pružalo stalne edukacije i savjete iz oblasti prevencije od malignih oboljenja.