Meliha Salčinović, vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Zenica, podnijela je danas SIPA-i prijavu protiv rukovodećih kadrova Zenicatransa od 2003. do danas.

„Gotovo 60 godina preduzeće Zenicatrans prevozilo je radnike, đake i studente na području zeničke općine. Imao je Zenicatrans mnoge domaće i međunarodne autobuske linije sa više od 150 autobusa kao što je imao i gradsku autobusku stanicu, benzinsku pumpu, garaže, radionice, zemljišta i 640 radnika. Nakon pustošenja firme ostale su tek gradske i prigradske linije. Sadašnjem ‘Zenicatrans – prevoz putnika’ prijeti zatvaranje i otkazi za 180 radnika.  Zenicatrans d.d. krajem 2003. kupila je kompanija Zovko grupa iz Žepča, a predmet prodaje bio je državni kapital u iznosu od 1,1 milion KM. Iako je u više navrata javnost pokušala da sazna šta se dešava u ‘Zenicatrans – teretnom saobraćaju’ od direktora, kojeg je grupacija Zovko prije dvije godine postavila na tu poziciju, odgovora nije bilo. Dakle, navodi radnika koji tvrde kako je 35 savremenih kamiona sa EURO 3 i EURO 5 motorima, višemilionske vrijednosti, već prodato, nisu mogli biti provjereni. Interesantno je kako su dugovanja ‘Zenicatrans – teretnog saobraćaja’, prema navodima nezadovoljnih radnika, dostigla četiri miliona KM, a najveći dug je prema – vlasniku, Zovko grupaciji, i to po osnovu osiguranja vozila.

Porezni dug koji ima ‘Zenicatrans – prevoz putnika’ bio je razlog da se dvije vodeće stranačke partije dosjete da postoji Zakon po kojem u slučaju duga postoji mogućnost da se oduzme licenca za rad. Nakon što su radnici od resornog ministarstva zatražili dokumentaciju po kojoj su 2011. dobili licencu za rad uprkos činjenici da su već tada imali više od milion poreskog duga, dobili su odgovor da je dokumentacija uništena. U razmaku od samo deset dana iz Poreske uprave FBiH dostavljane su tri različite potvrde o visini duga, 6,9 miliona, 4,9 miliona te na kraju 4,7 miliona. Najveći dio duga odnosi se na neuplaćene doprinose od 2009. godine. Rukovodstvo i sindikat firme su počeli prikupljati dokumentaciju kojom bi dokazali imovinu koju posjeduju i time na istu dobili upis hipoteke kao garanciju za reprogram otplate dugovanja. Tada otkrivaju da je jedna firma iz Žepča (Zovko), upisala 17 hipoteka na dio imovine Zenicatransa.

Nije upitno samo ko je to odobrio, nego kako i kome je uprava poklanjala samo profitabilne linije, nekretnine na jadranskoj obali, te kome i kako je nezakonito prodat objekat i zemljište u Brelama? Kako su se kupovali autobusi stari 15 i više godina, a prikazivala se enormna cifra na trošak njihove kupovine? Kojim šefovima smjena u firmi se plaćalo od 300 i više KM da radnika postavi u dežurnu noćnu smjenu na pumpi, kako bi se iz parkiranih autobusa vadilo gorivo i prodavalo za 1KM/L kao i akumulatori i ostali dijelovi autobusa? Zašto se vozaču morala vraćati vozna karta ili fiskalni račun pri izlazu iz autobusa? Zašto porezna inspekcija koja je pred Novu 2020. godinu upala u Studengrad na trgu Alije Izetbegovića i napisala kazne svim radnicima, nije upala u Zenicatrans godinama? Pitaju li se građani ovog grada bilo šta, jer su oni ti koji plaćaju? I na koncu svega, hoće li nadležni organi početi sa hapštenjima mafije koja ovaj grad smatra kao privatnu imovinu“, rekla je Salčinović.

Ona kaže da je ovo samo dio navoda koje bi SIPA trebala istražiti a sumnja je na mnogima – to su svi članovi upravnih i nadzornih odbora, kao i direktori te izvršni direktori za ekonomske, tehničke i pravne poslove od 2003. do danas.