Na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zastupnik Naše stranke Damir Marjanović je podnio inicijativu kojom se insistira na tome da Skupština KS donese odluku o utvrđivanju javnog značaja za realizaciju projekta rekonstrukcije i modernizacije olimpijskog borilišta bob i sankaške staze sa pratećim objektima na Trebeviću. Također, traži se i da Skupština zaduži Ministarstvo privrede KS da zajedno sa JP ZOI 84 izvrši hitno uplanjenje objekta u katastar i upis vlasništva u ZK uredu Općinskog suda u Sarajevu u skladu s upotrebnim dozvolama.

Ova inicijativa je produkt zajedničkog rada s profesoricom Sanelom Klarić koja se za rješenje ovog problema zalagala i kao zastupnica Naše stranke u Federalnom parlamentu.

Ono na šta se posebno skreće pažnja u njihovim zalaganjima jest da je bob-staza na Trebeviću najjužnija je od samo šesnaest takvih staza u svijetu. Radi se o jedinom objektu takve namjene napravljenom iz tri dijela koji po potrebi mogu da budu neovisne staze. Ova staza, bez obzira da li se koristila za takmičenja u vožnji boba, sanjki ili skeletona, najbrža je i najsigurnija na svijetu.

Osim toga, radi se o objektu koji je iskoristiv cijele godine te kako je period od Olimpijskih igara do početka rata pokazao kako se radi o objektu koji je ekonomski samoodrživ. „U navedenom periodu staza je bila domaćin za četiri do pet takmičenja u gore navedenim disciplinama, što dovoljno govori o njenoj upotrebnoj vrijednosti“, stoji u obrazloženju inicijative zastupnika Naše stranke.

Prema Marjanoviću i Klarić, potrebno je da Odluku o važnosti olimpijskog objekta BOB i sankaška staza Trebević pripremi Vlada KS te je uputi u skupštinsku proceduru.

Ova staza je i u periodu u kojem se ne koristi postala jednim od simbola Sarajeva i okoline i danas predstavlja jednu od najčešće posjećivanih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini“, kaže Marjanović.