bty

Na posljednjoj održanoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zastupnik Naše stranke Damir Marjanović podnio je inicijative koje skreću pažnju na važnost primjene najnovijih standarda u projektima energetske efikasnosti (EE), te na kontrolu kvalitete zraka u obrazovno-odgojnim ustanovama. Inicijative su nastale u saradnji sa Sanelom Klarić, zastupnicom Naše stranke u Parlamentu FBiH, koja je već više puta upozoravala na ove probleme kako u javnosti tako i iz zastupničke klupe.

Prva inicijativa traži da se u sve buduće projekte za poboljšanje EE u javnim objektima KS, posebno obrazovnim, sveobuhvatno ugrade sve mjere za obezbjeđenje sistema za grijanje hlađenje i rekuperaciju, korištenje obnovljivih izvora energije za sve dodatne potrebe te da se u procesu javnih nabavki koriste kriteriji za odabir materijala koji imaju minimalnu primarnu energiju i emisiju CO2 u procesu proizvodnje, odnosno zdravijih, izdržljivijih, ekološki podobnih i netoksičnih materijala s minimalnim transportom od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje.

U obrazloženju inicijative stoji kako se aktivnosti u sektoru obnove objekata sa fokusom na EE fokusiraju uglavnom na uštedu energije za zagrijavanje i rasvjetu dok se zanemaruje važan segment koji se odnosi na brigu o unapređenju kvalitete života u prostorijama ili objektima kao što su rekuperacija (sistem grijanja hlađenja i ventilacije), upotreba obnovljivih izvora energije, te korištenje zdravijih i netoksičnih materijala za čovjeka i okolinu.

Sve ovo, kao i briga o upotrebi materijala koji nisu toksični niti u jednom segmentu životnog ciklusa tog materijala mora također biti među prioritetima budućih projekata EE u BiH u skladu s najnovijim direktivama koje su na snazi u EU od 2012 godine i koje fokus stavljaju na materijale i servise koji imaju najmanju utrošenu primarnu energiju i štetne emisije. Dodatno važno je podržati lokalnu ekonomiju kroz provedbu ovih mjera u BiH.

Druga inicijativa zastupnika Marjanovića upućena je Zavodu za javno zdravstvo KS i traži da se počne s periodičnim mjerenjima kvalitete zraka u vrtićima koji su u sklopu JU Djeca Sarajeva i osnovnim i srednjim školama na području KS, te da se mjerenja obave po hitnom postupku a rezultati dostave u formi izvještaja. „Inicijativa ima uporište u opravdanoj bojazni kako zbog nepostojanja ili dotrajalosti sistema ventilacije u vrtićima djeca borave u prostorima koji sadrže zrak koji negativno utiče na njihovo zdravlje“, upozorava zastupnik Marjanović.