Naša stranka Mostar predala je Skupštini HNK inicijativu za provedbu odluke Parlamenta Vlade FBiH o oslobađanju od participacije u troškovima zdravstvene zaštite za ugrožene kategorije stanovništva. Uz inicijativu u proceduru Skupštine HNK upućeni su i potpisi podrške brojnih udruga socijalno ugroženih građana.

„Odluka je na federalnom nivou donijeta još 2009. godine, tako da je u proteklih sedam godina, odsustvom primjene nanesena ogromna šteta prema skupinama kao što su umirovljenici, koji su iz svog džepa plaćali zdravstvene premije, iako su po zakonu oslobođeni od te obveze“, kaže Marinko Šanje iz Naše stranke, koji je i predlagatelj ove inicijative.

Šanje bi, kako je najavljeno iz Skupštine, trebao na idućoj sjednici tog organa vlasti i zvanično predstaviti zastupnicima inicijativu.

„Najmanje što vlasti HNŽ sada mogu i moraju uraditi jeste da što prije provedu ovu odluku i zaustave tu nezakonitu otimačinu od najsiromašnijih. Naša stranka je u prethodnom periodu intenzivno razgovarala sa brojnim udruženjima, upoznajući ih sa zakonskim pravima u ovoj oblasti. I pravda i pravo su na strani velikog broja građana, i oni će sa tom sviješću pratiti iduću sjednicu Skupštine HNŽ-a, zbog čega očekujem pozitivan ishod“, zaključuje Šanje.