Vijećnici Naše Stranke u sarajevskim općinama Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad te Ilidža uputili su incijativu, prema općinskim vijećima, za pokretanje Fonda za privredni razvoj općina sa pripadajućim setom mjera.

Višemjesečnom analizom stanja privrede na području općina, baziranom na javno dostupnim i zvaničnim podacima nadležnih službi, evidentnan je veliki broj zabrinjavajućih pokazatelja kao što su broj preduzeća na 1000 stanovnika, prihodi po glavi stanovnika, vanjskotrgovinski deficit, prosječne neto plate te broj nezaposlenih.

„Postojeće stanje zahtijeva bottom up pristup (odozdo prema gore) u kojem bi općina bila aktivni učesnik, odnosno pokretač u procesu stvaranja novih privrednih subjekata, novih radnih mjesta te rješavanju problema nezaposlenosti, niskih prosječnih neto plata, vanjskotrgovinskog deficita, razvoja tehnologije i inovacija“ – rekao je Malić Hećo, član Naše stranke i autor inicijative.

Ekonomski je apsolutno neopravdano da, u ovakvoj situaciji, pojedine općine, samo kroz subvencije, izdvajaju mnogo veća sredstva za javna preduzeća nego za cjelokupnu privredu. Brojke navedenih ekonomskih pokazatelja na nivou općina (sumarno za javni i privatni sektor) ukazuju na potrebu mnogo većih budžetskih izdvajanja za programe iz privrede.

„Ukoliko posmatramo ekonomske pokazatelje samo za privatni sektor, koji predstavlja realniju sliku stanja lokalne ekonomije, pokretanje ovakvog Fonda nameće se kao prioritet te ne dozvoljava općinama indolentan odnos prema trenutnom stanju, odnosno prebacivanje odgovornosti na više nivoe vlasti. U savremenoj ekonomiji pokretači ekonomskog razvoja bila su upravo lokalna mala i srednja preduzeća koja su uživala podršku, prije svega, lokalnih vlasti“ – dodaje Hećo.

Slijedi kratki prikaz predloženog seta mjera integrisanog u Fond:

Sufinansiranje troškova novih privrednih subjekata – mala i srednja preduzeća;

– Sufinansiranje troškova proširenja kapaciteta postojećih privrednih subjekata – mala i srednja preduzeća;

– Programska finansijska podrška proizvodnim privrednim subjektima orijentisanim na izvoz, s ugrađenim sistemom kontrole;

– Program privlačenja direktnih stranih investicija baziran na tradiciji određenih industrijskih grana (akcenat na kvalitetnoj a ne jeftinoj radnoj snazi);

– Programska finansijska podrška razvoju visokosofisticiranih privrednih subjekata sa velikom dodanom vrijednošću, sa ugrađenim sistemom kontrole;

Navedeni set mjera bio bi efikasan instrument te jedan značajan korak ka bržem ekonomskom razvoju općina. Također, cilj Fonda, s predloženim setom mjera, jeste pružiti građanima ekonomsku perspektivu i budućnost u našoj, a ne nekoj drugoj zemlji.

„Pokretanje Fonda i implementacija seta predviđenih mjera garantuje uvećanje prihodovne strane budžeta općina za naredne godine, a s druge strane utiče na smanjenje broja socijalno ugroženih osoba te otvara mogućnost povećanja socijalnih davanja za one kojima ta pomoć još uvijek bude potrebna. Dakle, pored toga što bi predstavljao investiciju u ekonomski razvoj, ovaj Fond imao bi i socijalnu dimenziju“ – zaključio je Hećo.