Naša stranka u Bihaću je ozbiljnim radom na incijativama koje se tiču lokalnog nivoa, ali i kroz pokretanje prijedloga na višim razinama vlasti kojim smo nastojali promijeniti odnos federalnih vlasti prema Bihaću. Naša stranka je inicirala specijalnu reviziju grada Bihaća nakon hapšenja Emdžada Galijaševića. Zatražili smo objavu registra odobrenja za građenje Bili smo i prvi koji smo zatražili odgovornost zbog neuključenosti Krajine u razvojne projekte Federacije preko našeg zastupnika Dennisa Gratza. Pokrenuli smo sa građanima inicijativu za izmjene Zakona o plaćama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona.

Kandidat za gradonačelnika Bihaća: Edin Mašić

Lista za Gradsko vijeće Bihaća:

1 NURUDIN OSMANOVIĆ
2 SONJA TERZIĆ
3 AMIR HADŽIĆ
4 ESMA DELIĆ
5 DAMIR JUKIĆ
6 SENAD ZANAČIĆ
7 BERBIR MISIMOVIĆ
8 MEJRA HADŽIĆ
9 ALMA MIDŽIĆ
10 SAUD SEDIĆ
11 ALMA MEĐUSELJAC DIZDAREVIĆ
12 SANEL KABILJAGIĆ
13 MUJESIRA TUTIĆ
14 HUSNIJA FAJKOVIĆ
15 INES HADŽIHAJDAREVIĆ
16 DANIRA ŠARIĆ
17 BOŽO KRMPOTIĆ
18 EMINA SALIHAGIĆ
19 AMEL MUSLIĆ
20 SENAD KARAČ
21 SEMRA ALAGIĆ
22 MUHAMED SELMANOVIĆ
23 VERA REKANOVIĆ
24 ALADIN HRUSTANOVIĆ
25 SAKIB BUTKOVIĆ
26 IRMA MEMAGIĆ
27 RAMO KOVAČEVIĆ
28 ISMETA LIPOVAČA
29 JASMIN SALIHAGIĆ
30 VUČKO KOSTIĆ
31 EMINA BULIĆ
32 ISMAR MUJADŽIĆ
33 HATIDŽA BEKTAŠEVIĆ
34 ISMAR MUSLIĆ
35 ALDIN ŠAHINOVIĆ