Bosna i Hercegovina je 2018. godine, zbog političkih blokada, prvi put ostala bez delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope i do danas je nije formirala.

Untoč tome, predsjedavajuća Predstavničkog doma Borjana Krišto i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, da sa članovima delegacije otputuju na Evropsku konferenciju predsjednika parlamenata zemalja članica Vijeća Evrope koja je održana u Strazburu.

U Strazburu se između ostalog raspravljalo i o ulozi parlamenata u borbi protiv rastuće pojave uznemiravanja i govora mržnje prema ženama u politici. Mirjana Marinković-Lepić, zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, to smatra apsurdom jer Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine skoro godinu dana od  konstituisanja nije dala nikakav doprinos ovoj temi.

Zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mirjana Marinković-Lepić uputila je poslaničko pitanje u vezi sa donosiocima odluke ovoga putovanja, imenima članova delegecije koja je otputovala, te ukupnim iznosom troškova putovanja koji uključuje dnevnice, putne troškove i troškove smještaja.

„Smatram apsurdnim da su predstavnici političkih elita Borjana Krišto i Nikola Špirić  u svojstvu zamjenika predsjedavajućih oba doma putovali na Evropsku konferenciju predsjednika parlamenata u Strazburu zemalja članica Vijeća Evrope, a omogućili su i doveli nas zajedno sa svojim kolegama poslanicima i delegatima iz SNSD-a i HDZ-a BiH u situaciju da Bosna i Hercegovina ostane bez delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Razlog tome leži u činjenici da su odlučili da se ne pojave  na sjednicama kada je na dnevnom redu bilo imenovanje delegacije“, izjavila je Marinković-Lepić.

Ovim putovanjem, smatra Lepić, koje je poreske obveznike koštalo preko 19.500 konvertibilnih maraka, pokazali su licemjeran odnos predstavnika nacionalnih političkih stranaka prema državi Bosni i Hercegovini i instituciji koju predstavljaju. Blokiranje rada Parlamenta nije im predstavljalo smetnju za trošenje javnog novca.