Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća na Ilidži vijećnik Naše stranke Redžo Lemezan osvrnuo se na sigurnosnu situaciju na području te općine, komentarišući i izvještaj Policijske uprave Ilidža koji su vijećnici dobili na uvid.

“Mislim da izneseni podaci u ovom izvještaju  navode na zaključak da građani gube povjerenje u policiju, jer je u prošloj godini prijavljeno znatno manje krivičnih djela u odnosu na godinu 2015. Sami građani, međutim, znaju kakva je to paklena godina bila, u kojoj se na Ilidži dogodilo ubistvo Dženana Memića, brojne pucnjave, napadi i krađe. To što građani ne prijavljuju krivična djela, ne znači da se oni ne događaju, i to je ono što najviše zabrinjava”, ističe Lemezan.

“Građani Ilidže se osjećaju sve nesigurnije, a podaci iz izvještaja pokazuju da je za 437 posto manje riješenih broj krivičnih djela razbojništva u 2016. godini u odnosu na 2015. Budući da znamo koliki je problem s drogom u našoj općini, zabrinjavajuće je što prema izvještaju nije bilo niti jedna prijava za posjedovanje i uživanje opojnih droga, kao ni nedozvoljenu proizvodnju i prodaju iste. Što se tiče krivičnih djela ugrožavanja sigurnosti, poražavajuće je da od ukupno 29 prijavljenih riješeno samo jedno krivično djelo, a od osam prijavljenih djela nedozvoljenog posjedovanja oružja nije riješeno nijedno”, rekao je Lemezan

“Izgleda da policija ne rješava najveće probleme koje najviše ugrožavaju naše građane , kao što su problemi sa drogom, pucnjave, razbojništva, nedozvoljeno posjedovanje oružja. Vezano za ovaj problem, na sjednici sam predložio da PU Ilidža odsad podnosi detaljniji izvještaj vijećnicima, kao i da se u tom izvještaju navode aktivnosti koje policija preduzima na prevenciji. Mislim da bi bilo važno da organizujemo i forum za sigurnost, da zajednički iznađemo najbolja rješenja, kako bi se konačno počeli rješavati problemi koji ugrožavaju građane Ilidže iz dana u dan sve više i više”, naglasio je Lemezan.