Problem poštivanja propisane samoizolacije kod onih koji su zaraženi Corona virusom ili su bili u kontaktu s takvim osobama trenutno se ispoljava kao jedan od krucijalnih za suzbijanje epidemije. Razlog je taj što nema dovoljno policijskih službenika da provjeravaju. S tim u vezi jedan od prijedloga je da se objave imena ljudi u samoizolaciji. To nije način, samo može doprinijeti stigmatizaciji tih ljudi. Kontrola se mora provoditi u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, a to znači da općine trebaju preduzeti mjere za osiguranje higijene i zdravlja.
Liste ljudi u samoizolaciji neophodno bi bilo dostaviti sanitarnim inspekcijama, koje će, u koordinaciji sa MUP-ovima, vršiti provjere. U vezi s tim neophodno je da uprave za inspekcijske poslove kroz unutrašnje preraspodjele kadra ojačaju odjele sanitarnih inspekcija.
Osim MUP-ova, dio odgovornosti trebaju preuzeti i štabovi civilne zaštite. Mi još nemamo toliki broj ljudi u samoizolaciji, kad je FBiH u pitanju, da ne možemo u skladu sa zakonima, koji vrijede kad nije vanredno stanje, provjeravati da li poštuju zabranu izlaska.