Kao što je je i najavljeno prilikom podnošenja krivične prijave protiv pripadnika Ravnogorskog pokreta Višegrad, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo danas je uputilo zahtjeve prema registarskim sudovima u Republici Srpskoj za zabranu rada 16 udruženja koji u svom nazivu imaju odrednicu ravnogorski ili četnički pokret. Takva udruženja su samim svojim nazivom u suprotnosti s Ustavom Republike Srpske, Zakonom o udruženjima i fondacijama RS, a principe na kojima zasnivaju svoje djelovanje zabranjuje Međunarodna konvencija o sprečavanju svih oblika rasne diskriminacije.

Djelovanje pokreta koja u svom nazivu, osnivačkim aktima i/ili praktičnom djelovanju promovišu i zagovaraju politike ravnogorskog pokreta iz II svjetskog rata suprotno je ustavnom poretku jer zastupa i zagovara ideologiju koja predstavlja opasnost po nezavisnost, suverenost i ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, njenih entiteta i Brčko distrikta, što izaziva opasnost po javni mir, javni poredak i javni moral, ali i kreira osjećaj opće nesigurnosti kod građanki i građana. Upravo iz istih razloga, u Crnoj Gori je već donijeta zabrana djelovanja udruženja koja u svojim nazivima imaju prefikse ravnogorskog i četničkog pokreta.

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejla Brčić istakla je da je iznenađujuće da institucije na svim nivoima vlasti nisu ranije reagovale, jer je još 2017. godine u zvaničnoj Informaciji o sigurnosti u Bosni i Hercegovine koju je sačinilo Ministarstvo sigurnosti BiH ukazano na opasnost postojanja i protivpravnost djelovanja ovakvih udruženja.

“Ustavna obaveza svih organa javne vlasti, na svim nivoima u Bosni i Hercegovini je zaštita javnog interesa ali i poštivanje međunarodnih standarda prihvaćenih ratificiranjem međunarodnih konvencija, kako bi se izbjegle i spriječile dalje štetne posljedice koje ovo i slična udruženja svojim djelovanjem proizvode”, istakla je Brčić.  Ministrica je takođe izrazila očekivanje da će institucije i odgovorni nosioci javnih funkcija postupiti u skladu sa svojim nadležnostima, te svojim ustavnim i zakonskim obavezama.