Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća, Lamija Tiro, vijećnica Naše stranke, postavila je vijećničko pitanje u vezi sa devastiranim i napuštenim objektima u Jukićevoj ulici na Koševskom brdu.

“Pitanje sam postavila nakon brojnih pritužbi građana da ovi napušteni objekti služe kao utočište za ovisnike od opojnih sredstava, a tu se nalaze i psi lutalice. Osim toga, ti objekti predstavljaju konstantnu opasnost za građane zbog mogućeg obrušavanja ili zaraze”, ističe Tiro.

Vijećnica Naše stranke ističe da ja zatražila tačan broj devastiranih objekata na području općine Centar.

“U tom smislu nadležnim službama postavila sam pitanje koliko ovakvih objekata trenutno ima u evidenciji na području Općine Centar. Također sam postavila pitanja koliko je ovakvih objekata uklonjeno a koliko je prijavljeno za rušenje i koliko objekata ima da su, kao i ovi u Jukićevoj, sa neriješenim imovinsko-pravnim odnosima i da li Općina radi na saradnji sa sudom da se ovakvi sporovi ubrzaju. Mislim da je važno da dobijemo ove informacije, s ciljem što bržeg rješenja ovih problema”, zaključila je Tiro.