Foto: N1.ba

Predsjednik Naše stranke Predrag Kojović, predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić i potpredsjednik Demokratske fronte Dženan Đonlagić, u ime BH bloka, danas su u Parlamentarnoj skupštini BiH predstavili kriterije za uspostavu izvršne vlasti na razini države Bosne i Hercegovine. Kriteriji sadrža 17 tačaka koje u cijelosti navodimo.

 1. Usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16) u smislu uvođenja sistema elektronskog nadzora izbornog procesa i automatizovanog elektronskog evidentiranja i prebrojavanja glasova;
 2. Smjena članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koji su svojim nedosljednim, pristrasnim i samovoljnim postupanjem ugrozili demokratski poredak Bosne i Hercegovine i kompromitovali izborni proces kao temelj demokratskog društva delegitimiziranjem građana i manipuliranjem njihovom izbornom voljom;
 3. Usvajanje izmjena Ustava Bosne i Hercegovine i Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16) u smislu provedbe presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strassbourgu u slučajevima Dervo Sejdić i Jakob Finci protiv Bosne i Hercegovine (br. 27996/06 i 34836/06), Azra Zornić protiv Bosne i Hercegovine (br. 3681/06), Ilijaz Pilav protiv Bosne i Hercegovine (br. 41939/07) i Samir Šlaku protiv Bosne i Hercegovine (56666/12), kojim je državi Bosni i Hercegovini naloženo „uspostavljanje političkog sistema koji će omogućiti svim građanima Bosne i Hercegovina da učestvuju na izborima za Predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine bez diskriminacije na osnovu etničke pripadnosti i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima nauštrb manjina i građana Bosne i Hercegovine“;
 4. Usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16) u smislu uvođenja modela posrednog izbora članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine u Predstavničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine, po principima određenim u tzv. „Aprilskom paketu“ izmjena Ustava BiH iz 2006. godine;
 5. Usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16) u smislu redefiniranja uloge i ovlaštenja Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Izmjene podrazumijevaju izjednačavanje uloge i nadležnosti Doma naroda u FBiH sa ulogom i nadležnostima Vijeća naroda Republike Srpske; uvođenje jasnih principa popunjavanja Doma naroda Parlamenta Federacije BiH propisanim brojem pripadnika svih konstitutivnih naroda i Ostalih; izjednačavanje prava i nadležnosti kluba Ostalih sa klubovima pripadnika konstitutivnih naroda, sve u skladu sa relevantnim presudama međunarodnih sudova;
 6. Usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16) u smislu uvođenja instituta vanrednih izbora u slučajevima nemogućnosti uspostave ili održanja parlamentarne većine i stabilnosti izvršne vlasti;
 7. Usvajanje Zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine kojim će na cjelovit, obuhvatan način biti uređena oblast vanjskih poslova, uključujući precizne procedure uspostave, djelokruga rada i odgovornosti diplomatsko-konzularnih predstavništava, šefova i uposlenika diplomatsko-konzularnih predstavništava, te druga relevantna pitanja iz oblasti;
 8. Uspostava Ministarstva za evropske integracije Bosne i Hercegovine koje će preuzeti poslove koordiniranja aktivnosti pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i efikasne provedbe uslova za pristupanje;
 9. Uspostava Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta Bosne i Hercegovine koje bi preuzelo osnivačka prava i obaveze finansiranja krovnih institucija kulture i obrazovanja u Bosni i Hercegovini (Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i dr.), te sinhronizovanja infrastrukturnih i drugih projekata podrške sportskom razvoju na razini države (izgradnja nacionalnog stadiona i dr.);
 10. Osiguranje poštivanja ustavnog prava na ravnopravnu upotrebu, korištenje naziva i poučavanja svih službenih jezika u Bosni i Hercegovini na teritoriji cijele države;
 11. Restrukturiranje i redefiniranje uloge i strukture Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Tužilaštva Bosne i Hercegovine uvođenjem mehanizama transparentnosti u radu i institucionalnog građanskog nadzora na radom institucija, sistema odgovornosti, vrednovanja rada i modela mandatnog obnašanja dužnosti tužilaca, te sprečavanjem mogućnosti sukoba interesa (u slučaju imenovanja advokata u VSTV);
 12. Usvajanje ažurirane i revidirane Sigurnosne politike Bosne i Hercegovine sa adresiranim aktuelnim sigurnosnim izazovima (cyber-kriminal, trgovina ljudima, migracije, terorizam i dr.) i osiguranjem potpune profesionalizacije, depolitizacije i neovisnosti Obavještajno-sigurnosne agencije;
 13. Ograničenje visine naknada zastupnicima u Parlamentu Bosne i Hercegovine (oba doma), kao i definisanje strogih kriterija za odobravanje i pravdanje putnih troškova predstavnika u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti koji moraju biti jasno i nedvosmisleno povezani s parlamentarnim radom zastupnika, odnosno nadležnostima predstavnika izvršnog organa, te opravdani konkretnim ostvarenim rezultatima službenog putovanja;
 14. Modernizacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Državne granične službe Bosne i Hercegovine i njihovo opremanje savremenim materijalno-tehničkim sredstvima za rad, te uspostava nužnih infrastrukturnih kapaciteta za rad (modernizovani granični prelazi sa popratnim objektima);
 15. Stavljanje van snage Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine br. 01-50-1-2062-18/16 i 01-50-1-2062-18/16 od 25.05.2016. godine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 42/16), kojim se neposredno krše odredbe Aneksa 8 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, a i kojim su međunarodni članovi isključeni iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine;
 16. Poštivanje odluka Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije i akata Evropske konvencije za ljudska prava na koje se Bosna i Hercegovina obavezala;
 17. Uspostavljanje ministarstava na državnom nivou, koja su jedini legitimni aplikant za sredstva iz EU fondova.