SLUŠAJ ME

Naša stranka Kiseljak je 7. 5. 2018. godine uputila inicijativu Kolegiju Općinskog vijeća Kiseljak u vezi s naplatom administrativnih taksi za ovjeru dokumenata.
Tadašnji prijedlog Naše stranke je podrazumijevao da se svi građani Kiseljaka oslobode plaćanja taksi za ovjeru dokumenata. Međutim, nakon otvorenog ignorisanja ovog zahtjeva duže od godinu dana, Naša stranka Kiseljak je uputila novu inicijativu u kojoj se traži hitna izmjena cjenovnika administrativnih taksi i smanjenje cijena za 50%.
Naš stav je jasan, neprihvatljivo je da građani općine Kiseljak plaćaju ogromne cijene administrativnih taksi za ovjeru dokumenata. Poražavajuće je da Kiseljačani, npr., samo za ovjeru kopije lične karte moraju platiti 3 KM.
Pozivamo Kolegij Općinskog vijeća Kiseljak da napokon prestane sa bahatom praksom ignorisanja, te da  ozbiljno razmotri inicijativu Naše stranke za dobrobit svih građana Kiseljaka, jer upravo su građani ti koji su ih svojim glasovima izabrali kako bi zastupali njihove interese.
Također, tražimo i potpuno oslobađanje plaćanja taksi za posebne kategorije stanovništva u koje između ostalih spadaju:
1. Svi građani koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje.
2. Učenici osnovnih i srednjih škola, kao i studenti na fakultetima za dokumente koji im služe prilikom upisa u osnovnu i srednju školu, odnosno fakultet.
3. Građani koji su korisnici socijalne pomoći, kao i građani slabog imovinskog stanja.
4. Ratni vojni invalidi, invalidi domovinskog rata i invalidi sa tjelesnim oštećenjima bez obzira na stepen invalidnosti te članovi obitelji poginulih branitelja.
5. Građani za ovjeru kopija akata, koja se traže raspisanim javnim ili privatnim natječajem, a te ovjerene kopije akta služe građanima za zasnivanje radnog odnosa.
6. Humanitarne, karitativne i neprofitne organizacije.
7. Organizacije osnovane za zaštitu lica s invaliditetom, te koje se bave socijalnom zaštitom i pomoći.
8. Umirovljenici koji primaju zajamčenu i najnižu mirovinu i koji ostvaruju zaštitni dodatak na mirovinu.