Na osnovu zaključka Savjeta za zdrastvo Naše stranke, zastupnik Predrag Kojović je danas uputio inicijativu prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo kojom predlaže da Ministarstvo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH osigura dodatna sredstva kojom bi se omogućilo obavljanje terapijske izmjene plazme pri Zavodu korištenjem jeftinijeg metoda u odnosu na onaj koji se primjenjuje pri Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

“Izmjena plazme se primjenjuje u liječenju autoimunih oboljenja u reumatologiji, nefrologiji, dermatologiji, neurologiji, hematologiji i kardiologiji. Riječ je o liječenju teških bolesti i stanja, čiji su tretmani skupi, a prema informaciji iz struke vrsta procedure koju Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH može obavljati – centrifugalna filtracija je uspješnija i jeftinija od membranske filtracije koja se trenutno obavlja na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu”, stoji u obrazloženju inicijative.

“Zavod posjeduje kadar i aparate, ali uvođenje ove metode bi iziskivalo izdvajanje za povećan broj srednjeg medicinskog kadra. Cijena setova za ovu metodu je 485 konvertibilnih maraka, dok je metoda na KCU Sarajevo iznosi 1400 konvertibilnih maraka”, poručuje Kojović te je naglasio da očekuje da Ministarstvo zdravstva iskoristi kapacitete Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH u interesu pacijenata.