Uoči Četvrtog izvještajno-izbornog Kongresa Naše stranke koji će se održati sutra, predstavljamo vam kandidate/kandidatkinje za nove sazive našeg Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.

Sud časti

Birat će se pet članova/članica Suda časti između sljedećih 19 kandidata/kandidatkinja:

Senka Avdukić, Aida Bašić-Klobodanović, Marko Cvitanović, Mustafa Čulić, Tarik Delalić, Esma Delić, Lejla Dragnić, Dženana Drmalija, Alma Đuranović, Vedran Grebo, Amir Hozić, Mirnes Kardaš, Ismet Nišić, Avdo Panjeta, Vedran Poropat, Marcela Ravlija, Miralem Sejdinović, Senada Škulj Toromanović, Mirzo Zukanović.

Nadzorni odbor

Birat će se pet članova/članica Nadzornog odbora između sljedećih 25 kandidata/kandidatkinja:

Merima Agić, Bakir Ćatić, Zlatan Dizdarević, Šefkija Duvnjaković, Munib Đozić, Vedran Hadžić, Alma Hasanbegović, Nataša Ibrahimagić, Mirano Jupić, Admir Jusufbegović, Benjamin Lemeš, Sanela Klarić, Husein Kljajić, Enes Kućanović, Alma Midžić, Amira Mršo, Edina Muhić, Elvin Okugić, Muhamed Omerović, Dimitrije Petrović, Mustafa Skopljak, Dženan Šarić.

Glavni odbor

Za novi saziv Glavnog odbora bira se 51 član/članica sa liste na kojoj se nalaze imena 101 kandidata/kandidatkinje iz 21 općinskog odbora.

Bihać: Anis Alagić, Šeherzada Delić, Damir Jukić, Senad Zanačić.

Bosanska Krupa: Senad Čaušević, Hajrudin Redžić, Jasmin Redžić.

Bosanski Petrovac: Aziz Mešić, Budo Smiljanić.

Cazin: Sead Ljubijankić, Nedžad Nadarević.

Centar – Sarajevo: Maja Anzulović, Sara Arslanagić, Admir Bukva, Igor Baroš, Edin Forto, Harun Jasika, Aida Koluder-Agić, Pavle Krstić, Amela Kuskunović, Suad Pita, Anton Rajić, Amra Zulfikarpašić, Nihad Uk, Samir Fazlić.

Goražde: Baškim Bajrami, Emir Baščelija, Ibrahim Delić, Amera Pirija, Neno Zuko.

Gračanica: Damir Delić, Maid Džaferović, Mersiha Jogunčić, Bakir Sulejmanović.

Ilidža: Amar Bungur, Azra Jahić, Saud Karić, Anes Mašić, Ismar Nalić, Elvis Vreto.

Kakanj: Emir Bilalević, Esad Delibašić, Dževdet Huskić.

Kiseljak: Berin Mušanović, Anel Topalović.

Lukavac: Dino Osmanović, Samir Poljić.

Mostar: Amna Popovac, Marinko Šanje.

Novi Grad – Sarajevo: Vernes Ćosić, Alisa Davidović, Damir Dinarević, Haris Karabegović, Lejla Kardović, Jasna Kuluglija, Hećo Malić, Ibrahim Obhođaš, Sanela Osmanagić, Amela Topuz-Bajraktarević, Enisa Spahić, Arijana Turković, Sandra Zaimović.

Novo Sarajevo: Želimir Bukarić, Sabina Ćudić, Mirela Džehverović, Rusmir Haseta, Samir Imamović, Vedran Jovančić, Jasenko Jovančić, Miomirka Melank, Robert Pleše, Amer Tikveša, Dženan Tikveša, Elvedina Omerhodžić, Faris Šehović, Mario Vukasović.

Sanski Most: Enes Kurtović, Nađa Nukić.

Stari Grad – Sarajevo: Adla Kupusović Branković, Vesna Hadžiosmanović, Tarik Haverić, Tarik Jažić, Lana Lončarević, Jasmina Mršo, Nejla Tuzlak, Amina Žoljić-Kučukalić.

Tuzla: Jasmin Alić, Derviš Čičko, Eldina Mahmuzić, Mirjana Marinković-Lepić, Amra Nadarević Vodenčarević, Dejan Pavić.

Visoko: Mirza Ferhat, Zinaida Zečević.

Vogošća: Bojan Farkaš, Indira Pašović.

Zenica: Alan Handžić, Naida Omerdić, Sanja Renić.

Živinice: Sead Mušić, Reuf Zećirović.