Zastupnica Naše stranke u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Sanja Renić uputila je zastupničku inicijativu za izradu zakona o turizmu u ovom kantonu. Donošenje ovog zakona se smatra neophodnim zbog ekspanzije turizma i planova za njegovu promociju i razvoj u ZDK.

Inicijativa je potekla od člana Naše stranke Kenana Ćurovca. U njoj se navodi kako Turistička zajednica ZDK uopšte ne raspolaže podacima o turističkim posjetama i da je u ovom sektoru trenutno prisutno bezvlašće. Donošenjem dobrog zakona i njegovom ispravnom implementacijom ovo bezvlašće bi se dokinulo i regulisalo bi se plaćanje članarina, turističkih taksi, a samim tim i finansiranje Turističke zajednice ZDK.

„Ovaj zakon predvidio bi i sankcije za izbjegavanje plaćanja gore navedenih obaveza, pa bi se svi subjekti motivisali da prestanu raditi ‘na crno’, a korisnici turističkih usluga imali bi bolju zaštitu. Također, dalji efekti mogli bi biti i povećanje budžetskih sredstava i drugih javnih vanbudžetskih prihoda, kvalitetnija zaštita tržišnog natjecanja i veća profesionalizacija turističke djelatnosti“, stoji u inicijativi.