Vijećnik Naše stranke Vedran Jovančić na posljednoj sjednici Općinskog vijeća u Novom Sarajevu podnio je inicijativu za sanaciju pješačke staze u parku južno od zgrade u ulici Džemala Bijedića  44-48.

“Na zahtjev građana podnio sam inicijativu za sanaciju staze koja počinje od džamije i kreće se paralelno sa nizom poslovnih objekata, među kojima su Woki, Zeko, As. Ovu stazu je potrebno u potpunosti rekonstruisati zbog toga što je u pitanju frekventna šetnica koja je trenutno ruinirana”, ističe Jovančić.

Vijećnik Naše stranke ističe da je ovu inicijativu potrebno realizirati što prije.

“Glavna šetnica koja se nalazi sa južne strane pomenutih objekata je prepuna nepropisno parkiranih automobila, pa se rekonstrukcija ove alternativne nameće kao važna za sve naše građane koji svakodnevno tuda prolaze”, dodao je Jovančić.