Vijećnik Naše stranke Vedran Jovančić na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnio je inicijativu za postavljanje fizičke prepreke koja će onemogućiti parkiranje u blizini zgrade Općine Novo Sarajevo.

“U pitanju je pješačka staza na oko 25 metara jugozapadno od zgrade općine Novo Sarajevo gdje nesavjesni vozači prilikom obavljanja poslova u zgradi Općine parkiraju vozila. Time u potpunosti onemogućavaju prolaz pješacima, invalidima, majkama sa djecom”, rekao je Jovančić.

Vijećnik Naše stranke ističe da bi nadležne službe trebale što prije početi rješavati problem nedozvoljenog parkiranja

“Postavljanje prepreke na ovoj dužini pješačke staze neće ugroziti prilaz parkinzima stanara u neposrednoj blizini. Nadam se da će nadležne službe realizovati ovu inicijativu kako bismo povećali sigurnost građana koji svakodnevno koriste ovu pješačku stazu”, dodao je Jovančić.