Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Kantona Sarajevo pristupila je izradi nove odluke koja će regulisati postupak i način određivanja imena javnih površina, institucija i ustanova čiji je osnivač Skupština Kantona Sarajevo.

Članica Komisije je Jasmina Mršo iz Naše stranke. Najveća inovacija u novom Prijedlogu odluke je njena. Po uzoru na neke druge gradove, predložila je da se javne površine, institucije i ustanove imenuju iz fonda imena.

„Građani Sarajeva, pokazalo se to u više navrata, nisu ravnodušni na imenovanja ustanova, ulica, parkova i slično. Često iznose opravdane zamjerke na pojedina imenovanja. U procesu imenovanja nedostaje transparentnosti i argumentacije zašto je neko ime odabrano, koja su druga imena bila razmatrana, zašto su odbijena i sl. Sve nedoumice u vezi s tim riješio bi Fond imena. Za područje Kantona Sarajevo vodio bi se jedinstveni Fond imena prema kojem bi se određivala imena javnih površina, institucija i ustanova.

Fond imena osnovala bi i njime raspolagala Komisija, a vodio ga Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo preko čije bi internet stranice bio dostupan javnosti.

Pisane prijedloga za uvrštavanje nekog naziva u Fond imena mogli bi podnositi zastupnici u Skupštini Kantona, općine, mjesne zajednice, kulturne ili javne institucije, udruženja građana te sama Komisija.

Ti prijedlozi sadržavali bi sve bitne podatke o imenu koje se predlaže pa odnosilo se ono na geografski pojam ili na ličnost. Komisija može donijeti odluku da u Fond imena uvrsti pojmove, datume, odnosno imena ličnosti za koje ocijeni da su valjano obrazloženi“, kaže Mršo.

Sadržaj prijedloga se ocjenjuje u odnosu na ravnomjernu zastupljenost spolova, vrstu i oblik ljudskih djelatnosti, potrebu očuvanja bitnih odrednica demokratije, antifašizma i humanizma, bosanskohercegovačke i sarajevske tradicije, očuvanja sjećanja na imena i djela značajna za Sarajevo, bosanskohercegovačko društvo, ali i ljudsku civilizaciju u cjelini.

Prijedlog je još u fazi Nacrta, a javna rasprava traje do 30. oktobra.