Prvo je kantonalna vlast u Tuzli, a potom i gradska, dala saglasnost da se uposlenicima u javnom sektoru na porodiljskom odsustvu isplaćuju plate do punog iznosa.

U Gradskom odboru Naše stranke u Tuzli taj čin smatraju diskriminirajućim u odnosu na radnice i radnike u realnom sektoru: “Vlast na bilo kojem nivou mora biti svjesna da je novac kojim raspolaže novac svih građana i sramotno je da se ne nalaze sistemska rješenja koja će sve one uposlene koji koriste pravo porodiljskog odsustva stavi u isti položaj. Ovim ishitrenim odlukama vladajuće strukture jasno šalju poruke da su uposlenici u javnim ustanovama privilegovani i da će zbog toga država još dugo vremena kod građanstva biti najpoželjniji poslodavac”- kaže Jasmin Alić.

Naša stranka se snažno zalaže za prava porodilja i to je jasno pokazala u protekom periodu kada je bila inicijator porodiljskih naknada za sve porodilje i pokretala druge incijative koje imaju za cilj da pomognu porodicama sa djecom.

Isto tako, kaže Alić, stav Naše stranke je da se zakoni moraju kreirati bez bilo kakve diskriminacije da svi građani imaju jednaka prava. Što se tiče Tuzle, trudit će se da ovaj vid diskriminacije među korisnicima porodiljskog iskustva ukinu.