Predstavnici i predstavnice Naše stranke, Amela Topuz, Bojana Vasić, Jasenko Jovančić i Ismar Sadiković, od 17.4. do 19.4. bili su gosti studentske organizacije političke stranke Centerpartiet u Lidkopingu u Švedskoj.

Između ostalog, trening je pokrio pripreme organizacije i realizacije kongresa, izbora predsjednika, sekretara, delegata odbora, te podizanje kapaciteta u pregovaranju, predlaganju i pripremi politika.

„Istakla bih da smo saradnju sa Centerpartietom podigli na viši nivo, ali i izgradili nove lične kontakte. Međunarodna saradnja znači prilike za naše članove i članice da se dodatno obrazuju, informišu, stiču nova iskustva. To je šansa za Našu stranku, kao političku organizaciju u kojoj su mladi, bili i ostali, pogon za njeno širenje i jačanje širom BiH,“ rekla je Amela Topuz, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo, jedna od učesnica seminara.