Izet Sulejmanović je rođen 1974. godine u Bihaću. Osnovnu školu je  završio  1989.u Bosanskoj Krupi, a posljednji razred Srednje škole završava u Cazinu zbog ratnih dejstava. Od 1994. do kraja rata je bio pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon rata upisuje Medicinski fakultet, te po završetku studija vraća se u Bosansku Krupu gdje radi u Domu zdravlja, a zatim 2007. prelazi u Kantonalnu bolnicu „dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću. Nakon završene specijalizacije, radi kao specijalista na internom odjelu, a od 2015. je na subspecijalizaciji iz hematologije. Sa dr. Sulejmanovićem smo razgovarali o njegovom angažmanu u Našoj stranci i o tome šta očekuje u naredne četiri godine kao vijećnik.

NS: Izabrani ste u gradsko/općinsko vijeće te ćete naredne četiri godine na taj način direktno zastupati interese lokalne zajednice. Kakva su Vaša očekivanja?

Sulejmanović: Mislim da je Opština Bosanska Krupa dobila puno s obzirom da je Naša stranka po prvi put u sazivu vjeća. Uz pravnu, stručnu i svaku drugu pomoć iz Centralne NS-a, ali i kroz rad našeg odbora, mislim da ćemo promijeniti dosadašnji politički kurs unutar vijeća te da će građani imati ponuđeno nešto sasvim novo i svrsishodno.

NS: Planirate li neki susret sa građanima i građankama u narednom periodu. Možete li nam reći nešto više o tome?

Sulejmanović: Planiramo informirati građane preko naše Facebook stranice, i preko lokalnih glasila te u direktnim razgovorima o aktivnosti vjeća. Na meni je da povežem obične građane i tijela općinskog vijeća, te da namećemo svakodnevnu problematiku građana kao tačke u okviru dnevnog reda. Želim uključiti građane u pripremu amandmana na budžet. Mnogo je posla pred nama, te očekujemo da se konstituirajuća sjednica održi što prije, kako bismo počeli sa radom.

Koje su prve inicijative koje planirate pokrenuti u vijeću?

Sulejmanović: Kroz predizbornu kampanju smo već predlagali određene infrastrukturne projekte, posebno u smislu asfaltiranja nekih prigradskih naselja, ulične rasvjete, izgradnja trotora, osiguranja sredstava za obavezan i besplatan i siguran prevoz učenika. Na tome ćemo raditi u narednom periodu, te očekujem podršku vijećnika iz drugih stranaka za inicijative koje donose dobro našoj zajednici.