SLUŠAJ ME

Danas je u Sarajevu održana prva sjednica Glavnog odbora Naše stranke nakon Kongresa. Između ostalog, na sjednici je izabrano novo rukovodstvo ovog stranačkog organa.

Za novu predsjednicu Glavnog odbora izabrana je Sabina Ćudić, a potpredsjednici su Berin Mušanović, Jasmin Alić i Tarik Jažić.

Statutom predeviđeno trajanje mandata glavnog odbora je četiri godine. Glavni odbor je inače najviši organ Naše stranke između dva Kongresa.