Sinoć je održana Konstituirajuća sjednica Kantonalnog odbora Naše stranke za Kanton Sarajevo. Za predsjednika je izabran Admir Bukva, a potpredsjednici su Anesa Karaselimović i Redžo Lemezan.

Ostali članovi su: Adi Škaljić, Ahmed Kosovac, Alma Hasanbegović, Anton Rajić, Damir Marjanović, Dženana Dramalija, Elma Mališević, Elvis Vreto, Faris Šehović, Harun Jasika, Jasmina Mršo, Neira Dizdarević, Redžo Lemezan, Sanela Osmanagić, Sara Arslanagić, Vibor Handžić, Vildana Bešlija i Zlatan Ljuhar.