Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić organizovao je radni sastanak o sigurnsnoj situaciji u gradu. Izrazio je zabrinutost zbog nedavnog fizičkog napada na stanovnika naselja Opine, kao i zbog pojačanog prosjačenja, pljačkanja te drugih sličnih kršenja zakona u Mostaru. S tim u vezi, cilj sastanka je bio, kako je sam precizirao, “da uspostavimo sistem koji može zadovoljiti sigurnosne zahtjeve”.

Povodom ovog sastanka oglasila se Irma Baralija, predsjednica Gradskog odbora Naše stranke u Mostaru: “Zarad istine, ali i odnosa birača na predstojećim izborima prema vladajućima u Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, želimo ih podsjetiti da sigurnosni sistem o čijoj uspostavi govori Bešlić ustvari postoji. Sistem se u ovom slučaju zove MUP HNK i Centar za socijalni rad Mostar. Policijski komesar HNK je nelegalno izabrani HDZ-ov čovjek, a Centar za socijalni rad Mostar je ustanova u nadležnosti Grada Mostara na čijem čelu se opet nalazi jos jedan HDZ-ov čovjek, sam gospodin Bešlić. Sistem postoji, ali ne funkcioniše i jasno je čija je to krivica. Riba uvijek smrdi od glave. Sve dok se problemi ne počnu rješavati na ovom nivou, ne možemo očekivati da će sigurnosna situacija u Mostaru biti zadovoljavajuća. Kada znate da su se posljednji lokalni izbori održali prije 10 godina i kada vam je komesar policije nelegalno izabran, ne iznenađuje bacanje bombi po mostarskim naseljima niti fizički napadi na građane/ke, pljačke, prosjačenje, napuštena djeca koja spavaju po Starom mostu i slično.”

U Našoj stranci su kategorični, za rješenje problema sigurnosti u Mostaru, Bešlić i njegovi partneri u vlasti bi trebali prije svega da priznaju vlastitu odgovornost i da odstupe s pozicija s kojih su grad doveli u ovakvu situaciju. Mostaru je potrebno više policajaca, legalan, kvalitetan, nestranački komesar, unaprjeđenje kapaciteta Centra za socijalni rad što se može uz pravilniju i pravedniju raspodjelu novca a za šta će se u Našoj stranci zalagati.