Vibor Handžić je vijećnik Naše stranke u Starom Gradu, vijećnik u Gradskom vijeću Sarajeva i predsjednik Regionalnog odbora Naše stranke. Handžić je jedan od najaktivnijih sarajevskih vijećnika. Rijetke su sjednice starogradskog ili gradskog vijeća na kojima Handžić nije iznio neku inicijativu, amandman, prijedlog, postavio vijećničko pitanje ili uzeo učešća u raspravi. Od septembra 2015. Handžić je preuzeo i poziciju predsjednika Regionalnog odbora Sarajevo, organa Naše stranke nadležnog za teme iz nadležnosti Kantona Sarajevo. 

Četiri godine vrlo aktivno djelujete u  Našoj stranci. Šta je za vas Naša stranka?

HANDŽIĆ: Naša stranka je skup ljudi okupljenih oko iste ideje i principa, koje njeni članovi i članice itekako dosljedno provode, vrlo često i na vlastitu štetu. Kada se učlanite u Našu stranku, odmah vas upozore da ovo nije prostor gdje će te zadovoljiti vaše privatne interese, nećete se zaposliti, niti će vam pripasti članstvo u upravnim i nadzornim odborima. Ljudi koji dolaze u NS znaju da će tu volontirati i da ne očekuju nikakvu materijalnu satisfakciju za svoj rad.  Stoga su tu vrlo kvalitetni i principijelni ljudi, visokog moralnog integriteta. Jako puno se radi, ali na kraju dana, budete zadovoljni i lijepo spavate. Mislim da svi naši članovi i članice javno sa ponosom preuste svoju političku pripadnost i participaciju.

Naši ljudi se uglavnom i vrlo emotivnu vežu za Našu stranku. Mi zaista djelujemo na principu „svi za jednog, jedan za sve“, bez obzira na pozicije i vertikalnu organizaciju. Naša stranka je u prošlosti prošla mnogo turbulentnih perioda i zaista je dana prelijepo danas gledati kako rastemo i organizacijski i ljudski, jer je to sve postignuto mukotrpnim radom. Naš rast je sistemski i stabilan i to je jedini ispravan put.

Šta je za vas lično značilo aktivno poličko djelovanje u lokalnim zakonodavnim organima u mandatu na izmaku?

HANDŽIĆ: Značilo je mnogo toga. Ja sam magistrirao međunarodne odnose i diplomatiju 2011., ali sudbina je htjela da se bavim lokalnom politikom. Na početku svega znao sam vrlo malo stvari, ali ukoliko se aktivno i odgovorno bavite poslom koji su vam povjerili građani, onda imate priliku na pored svoje struke naučite  i savladate kroz posao još mnogo stvari važnih u životu, kao što su pravo, ekonomija, urbanizam, ekologija, itd. Sada na nekim seminarima, mladim ljudima predajem lokalnu samoupravu, a zajedno sa svojim kolegom Nedimom Jahićem radio sam i na izradi publikacije „politika u našem dvorištu“, koja predstavlja praktični priručnik za lokalnu samoupravu.

Također, uz zakonodavna tijela, sve ono čime sam se bavio unutar Naše stranke pomoglo mi je mnogo da postanem bolji i odgovorniji čovjek, da se izgradim kao ličnost. Pobijedio sam i savladao svoje prijašnje strahove, od  jasnog i glasnog iznošenja svog mišljenja pred svima, govora pred velikim skupom  ljudi ili govora pred kamerama.

Sljedeći mjesec biće raspisani lokalni izbori. Preostao je još nezanemariv dio mandata, ali već se u određenoj mjeri može sumirati ovaj mandatni period. Šta biste izdvojili kao najveća dostignuća Kluba vijećnika Naše stranke u Starom Gradu?

Vibor viborHANDŽIĆ: Ako protekle tri i pol godine mandata posmatram iz ugla djelovanja  Kluba  vijećnika Naše stranke, mogao bih reći da sam izuzetno zadovoljan sa onim što smo uradili. Odmah da kažem, da je izuzetno zadovoljstvo raditi zajedno sa mojim dragim kolegom Vedranom Grebom, koji je fantastičan čovjek i veliki profesionalac. Nas dvojica smo kroz zajedničko političko djelovanje postali i veliki prijatelji i mogu samo reći da mi je bilo ogromno zadovoljstvo dijeliti vijećničke klupe sa njim.

Prije nekoliko dana je svjetlost dana ugledalo i istraživanje Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR), koji su u sklopu projekta „Gledanje“ prisustvovali na 5 sjednica Općinskog vijeća. Pored toga što nismo imali niti jedno odsustvo sa sjednica, vidjet ćete da je naš klub po broju vijećničkih inicijativa odmah iza svih slobodnih vijećnika zajedno, kojih je u tom trenutku bilo 8, tačnije imamo samo jednu vijećničku inicijativu manje u ukupnom zbiru. Od 5 tematskih sjednica Vijeća u ovom mandatu, nas dvojica direktno inicirali i pripremili dvije sjednice, jednu vezanu za turizam, a drugu za javni minibuski prevoz na našoj općini.

O našim ukupnim dostignućima je jako teško govoriti, jer pored toga što je mnogo naših inicijativa i konstruktivnih diskusija i prijedloga usvojeno i prihvaćeno, bilo je mnogo onih koje su izignorirane i koje nisu implementirane. Također, prije nešto manje od dvije godine smo preko našeg općinskog vijeća uputili inicijativu za donošenje novog federalnog zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma, što se ovih dana upravo i dešava. Posebno sam ponosan  i na to i što smo glasali protiv povećanja primanja funkcionera i vijećničkih paušala itd.

Koje aktivnosti Naša stranka Stari Grad i vi, kao vijećnici, planirate pokrenuti do isteka ovog mandatnog perioda?

HANDŽIĆ: Naše aktivnosti nastavljaju da se odvijaju jednakim intenzitetom. Ne možete u ovom poslu da precizirate način djelovanja, jer je veoma širok dijapazon problema i potreba.

Trenutno je po nama najproblematičnije pitanje javnog minibuskog prevoza u općini. Najveći procenat građana i građanki naše općine, zbog geografske konfiguracije općine  i potpune neuređenosti minibuskog prevoza, nemaju redovan prijevoz. Nakon što smo proveli akciju prikupljanja potpisa građana, razgovarali i upućivali dopise saobraćajnoj inspekciji, održali tematsku sjednicu OV i zaključke proslijedili Ministarstvu saobraćaja KS, oni nas još uvijek ignorišu i ništa nisu poduzeli po tom pitanju. Bez obzira što nas Ministarstvo izbjegava problem i staje u zaštitu neodgovornosti GRAS-a, mi od ove priče nećemo odustati.

 

Bili ste predsjednik Općinskog odbora Naše Strane Stari Grad u periodu 2012-2013. I nakon toga ste, budući vijećnikom, bili aktivno uključeni u rad Odbora. Kako biste ocijenilili stanje u Odboru, ako uporedite stanje pred izbore 2012. sa trenutnom situacijom?

HANDŽIĆ: To je period na koji sam možda i najviše ponosan. Kada dođete sa desetak mladih ljudi potpuno neiskusnih u vođenju organizacije i preuzmete rukovođenje odborom koji je u  potpunom rasulu u maju 2012. godine,  a zatim mukotrpnim radom potvrdite izborni rezultat od prije četiri godine, te stvorite potpuno funkcionalnu organizaciju koja kontunirano raste, onda morate da budete izuzetno ponosni.

Moram da pomenem ljude iz te prve postave: Elmedina Brankovića (današenjeg predsjednika Odbora), Zlatana Ljuhara, Harisa Karahmeta, Merimu Mujanović, Adlu Kupusović, Mersihu Kolčakovič, Aidu Zulić, Arijanu Aganović, Borisa Marinkovića, bez kojih Naša stranka Stari Grad ne bi bila to što je danas. Također, veliko poštovanje moram da odam i starijoj gardi, ponajviše Igoru Barošu, koji nas je sve nekako okupio i nije gubio nadu kada se sve raspadalo, a zatim i Tariku Haveriću, Vesni Hadžiosmanović, Nihadu Hrustemoviću, Darki Iviću, koji su nam mnogo pomogli svojim iskustvom da prebrodimo teški tranzicioni period.

S obzirom da se i u Gradskom vijeću Sarajeva približava kraj mandata, kako biste sumirali rad Kluba vijećnika Naše stranke, te koji su planovi za period do izbora?


HANDŽIĆ:
Za razliku od ostalih zakodavnih organa, Naša stranka generalno je najbrojnija u Gradskom vijeću Grada Sarajeva. Pored mene, tu su još od početka mandata moji kolegica i kolega  Sanja Lazar i Robert Pleše, a nešto kasnije, nakon posljednjih izbora pridružio nam se i Vernes Ćosić.

Vibor RobertMi smo se u ovom gradskom mandatu čini mi se i previše umorili izigravajući „policajce“. Međutim, smatram, da smo svoj posao uradili izuzetno dostojanstveno i principijelno. U prilog našoj principijelnosti najbolje ide činjenica da smo kroz tri godine mandata, kada god je na dnevnom redu bila tačka povećanja primanja funkcionera i vijećnika bili protiv. Za sve to vrijeme broj glasova protiv je evoluirao, od natpolovične većine 2013., do samo tri glasa protiv (Naša stranka) 2016. godine.

Bilo je i nekih lijepih trenutaka koji su mi ostali jako upečatljivi, a bili su naši prijedlozi, kao što je posthumna nagrada za izuzetnu građansku hrabrost Goranu Čengiću ili nagrada Sarajevska pahuljica za učenike I-2 razreda Osnovne škole Osman Nakaš, koji su naučili znakovni jezik zbog svog druga iz školskih klupa.

Što se tiče nas samih, smatram da smo bili izuzetno aktivni i konstruktivni, od učešća u javnim raspravama, predlaganja amandmana, predlaganja rješenja, konstruktivnim diskusijama na sjednicama, kontakata sa građanima i organizacijama i iznošenja njihovih potreba i problema na sjednicama, količini vijećničkih inicijativa i pitanja itd. Većina toga se, na kraju krajeva, može provjeriti i u zapisnicima sa sjednica.

Trenutno ste predsjednik Regionalnog odbora, izuzetno značajnog organa u Našoj stranci, jer predstavlja savjet iz kojeg potiču mnoge inicijative naših gradskih vijećnika i kantonalnih zastupnika. Koje biste od aktivnosti Regionalnog odbora izdvojili kao najuspješnije otkako ste postali predsjednik?

HANDŽIĆ: To je iskreno moj najveći izazov do sada. U prethodnom mandatu sam bio član Regionalnog koji su vodili Želimir Bukarić i Nasiha Pozder, a koji su mi dosta pomogli  i bili „vjetar u leđa“ od dolaska u stranku do danas.

Na ovu funkciju sa izabran u septembru prošle godine, jednoglasno, od strane svojih kolegica i kolega iz svih „sarajevskih“ odbora i to je na neki način bila potvrda kvalitete rada proteklih godina, kako u političkom i organizacionom smislu, tako i u odnosima sa dragim ljudima iz svih naših odbora.

Ovaj, novi saziv Regionalnog odbora na okupu je tek nekih pola godine, ali moram istaći, da funkcioniše na visokom nivou.  Naši kantonalni zastupnici nikad nisu bili aktivniji u Skupštini KS, „sarajevski“ odbori nikada nisu bili jači, funakcionalniji i kvalitetniji. Po prvi put od osnivanja Naše stranke imamo formiran odbor u Goraždu i zastupnika u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona, radi se puno na jačanju odbora u Vogošći, a nadam se i u Hadžićima. Također, Forum mladih, na čelu sa Lamijom Tiro i Redžom Lemezanom dugo nije bio aktivniji i kvalitetnije radio. Koordinacija rada općinskih odbora, na čelu sa sjajnom Jasminom Mršo obavlja izuzetno dobar posao, čiji su plod mnoge zajedničke inicijative naših vijećnika i vijećnica. Općinski odbori su, za razliku od nekih prethodnih ciklusa, već sada skoro pa potpuno spremni za predizborni period. Dakle, trenutna situacija u sarajevskoj regiji je veoma dobra, ali svakako ima još mnogo prostora za napredak, što će biti i naš cilj u budućem radu.

Moram reći da me nekako, gdje god dođem, prati sreća, pa sam i u ovom odboru okružen veoma kvalitetnim i dragim ljudima. Mislim da smo jedini organ u stranci u kojem većinu čine žene, što mi je također posebno drago.