SLUŠAJ ME

Na posljednjoj održanoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zastupnice Naše stranke Neira Dizdarević i Vildana Bešlija pokrenule su nekoliko inicijativa u vezi s rješavanjem problema u saobraćaju u Sarajevu. Već duže vrijeme su ti problemi među onima koji najviše muče građane ovog kantona.

U inicijativi zastupnice Bešlija od Inspektorata saobraćajne i cestovne inspekcije se traži da se intenzivira inspekcijski nadzor nad javnim i privatnim parking površinama, kako bi se ustanovilo ispunjavaju li kriterije koji su određeni Uredbom o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo. „Radi se o parkinzima na kojima nisu iscrtani boksovi, čiji parking prostori nisu asfaltirani te koji nemaju vidljivu i uredbom propisanu signalizaciju“, stoji u inicijativi. Uz ovo, zastupnica Bešlija je i Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo uputila inicijativu za dopunu članova navedene Uredbe koji se odnose na obilježavanje i neophodne elemente za javne, odnosno privatne parkinge i garaže.

Određeni broj parking površina u Kantonu Sarajevo ne zadovoljava ni osnovne uslove koji su propisani u uredbi te je upitno kako su od nadležnih institucija dobili uporabne, građevinske i urbanističke dozvole. Stoga smatram da Uredbu o organiziranju i načinu naplate parkiranja u KS treba dopuniti detaljnijom specifikacijom izgleda javnih parking prostora i jasno regulirati ovaj segment javnih površina, a prije svega ploha na kojoj se parking nalazi, markacija parking zona i boksova, kao i predviđeni mobilijar koji se treba nalaziti na javnoj parking površini“, kaže Vildana Bešlija.

I jedna inicijativa zastupnice Neire Dizdarević tiče se parkiranja. Njome se predlaže uspostavljanje Viber broja na koji bi se mogli prijaviti slučajevi nepropisno parkiranih vozila. „Svakodnevno smo svjedoci problema koje uzrokuju nepropisno parkirana vozila, koja otežavaju kretanje pješacima, posebno majkama s malom djecom i osobama s invaliditetom. Na ovaj način bi se brzo i jednostavno, putem Viber obavijesti sa slikom vozila, brojem registarskih tablica i lokacijom, obavijestili nadležni organi za dalje postupanje“, stoji u inicijativi zastupnice Dizdarević.

Njena druga inicijativa uzima u obzir zahtjev stanovnika naselja Bare-Šip i od resornog ministarstva traži da reaguje prema KJP Gras u cilju osiguravanja redovnog obavljanja javnog gradskog prevoza na relaciji Dom Armije – Bare. „U posljednjih nekoliko sedmica sve je češći slučaj izostanka vožnji koje bi po rasporedu trebale saobraćati. Vjerujem da ovo nije pojedinačni slučaj i da se slični propusti dešavaju i u drugim naseljima, ali naša obaveza i odgovornost je sugrađanima obezbijediti uslugu koju zaslužuju“, kaže zastupnica Naše stranke.

Autobusnim prevozom se bavila i zastupnica Bešlija čija inicijativa traži propisno obilježavanje autobuskog stajališta kod pijace na području Grbavice I, s obzirom na to da je ono uklonjeno tokom nedavnog izvođenja radova. „U ime građana ovog područja tražim ponovno postavljanje i adekvatno obilježavanje predmetnog stajališta, koje ima svoju svrhu kao što je zaštita u kišnim danima i slično, ali i zbog činjenice da ovo mjesto vrlo često bude zauzato parkiranim automobilima“, stoji u inicijativi koju je podnijela Vildana Bešlija.