Općina Centar u saradnji sa Asocijacijom arhitekata u BiH i Službom za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar objavila je da organizuje konkurs za izradu idejnog rješenja objekta „Austrijska kuća“.

Riječ je o projektu, koji je predložila Naša stranka, uputivši amandman (iznos od 50.000 KM) na budžet Općine Centar u martu ove godine.

“Ideja je da se uspostavi centar u kojem će djeca imati priliku da se besplatno obrazuju, kroz cjelodnevne radionice i kurseve. Planirano je da se tu održavaju kursevi stranih jezika, glumačke i likovne sekcije, edukacija o reciklaži, saobraćaju i odgovornom djelovanju, ali i osigura mjesto za sportske i druge grupe. Prostor ujedno može koristiti i kao dječija čitaonica i biblioteka. Kao mjesto za Dnevni centar predložili smo Austrijsku kuću na lokaciji Park Koševo”, rekli su iz Kluba vijećnika u Centru.

„Gradski skver Koševo kao područje intenzivnih komunikacija, važan orijentir i fokusna tačka – zahtijeva rješenje koje će kompozicijom, odnosom etaža i njihovim prostornim razmještajem kao i izborom vrsta uspostaviti nove vrijednosti vrtne arhitekture i oblikovanja prirode. Gradski skver treba sačuvati funkcionalnost, a uvođenjem bio-eko elemenata potrebno je ostvariti nove pejsažno – oblikovne vrijednosti“, navodi se u konkursu.